Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osio uudistui

Palvelut Työnantajan ohjeet
Palvelut Työnantajan ohjeet

Työnantajien eläkemaksujen ja palvelussuhdetietojen tarkasteluun tarkoitettu Eläkemaksut-osio on uudistunut entistäkin helppokäyttöisemmäksi.

Kevan työnantaja-asiakkaille tarkoitettu työnantajan verkkopalvelu on monipuolinen asiointi- ja palvelukanava, jota kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden pohjalta.

Verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa on tietoja työnantajakohtaisista eläkevakuutusmaksuista.

Palvelussa voi mm. tarkastella laskujen liitteitä ja eläkemaksuprosentteja, ladata suomen- tai ruotsinkielisen todistuksen maksetuista eläkemaksuista ja hakea listauksen työeläkealan ansaintajärjestelmään rekisteröidyistä palvelussuhteista.

Verkkopalvelun viestit-toiminnon kautta yhteydenpito Kevan asiantuntijoihin on tietoturvallista ja viestit ovat kaikkien tietoa tarvitsevien saatavilla.

– Palvelun käyttöä haluttiin selkeyttää entisestään asiakkailtamme saadun palautteen pohjalta, verkkopalvelun uudistamisesta vastannut Kevan Rekisteri ja eläkemaksut –yksikön erityisasiantuntija Arja Kettinen kertoo.

– Eläkemaksuja ja palvelussuhteita koskevaa tietoa tarvitaan esimerkiksi talous- ja palkkahallinnossa säännöllisesti, ja siksi on tärkeää, että kaikki tieto on koottuna samaan paikkaan, se on helposti löydettävissä ja vanhempiinkin tietoihin on helppo tarvittaessa palata myöhemminkin.

Työnantajan verkkopalvelun käyttöön tarvitaan Suomi.fi-valtuudet.

Suomi.fi-valtuudet Kevan työnantajan verkkopalvelussa.pdf (189 kb)