Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö 2023 -tutkimus käynnistyy maaliskuussa

Tutkimukset ja tilastot Työelämä Työkyky
Tutkimukset ja tilastot Työelämä Työkyky

Kevan valtakunnallinen ”Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatioissa” -tutkimus toteutetaan keväällä 2023.

Tutkimus tuottaa vertailutietoa julkisen alan organisaatioiden työkykyjohtamisesta ja työterveysyhteistyöstä ja mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. Aiemmin tutkimus on toteutettu vuosina 2015, 2018 ja 2021.

Tutkimustietoa kerätään sähköisellä kyselylomakkeella julkisen alan työnantajaorganisaatioiden henkilöstöjohdolta. Vuoden 2023 tutkimusta hyödynnetään osana Kestävää työelämää -hankkeen vaikutusten arviointia, jonka vuoksi tutkimukseen osallistuu myös esihenkilöitä hankkeessa mukana olevista organisaatioista. Lisäksi tutkimuksessa haastatellaan työterveyshuollon palveluntuottajien vastuuhenkilöitä.

Tutkimuskyselyjen tietoihin yhdistetään Kevan Avaintiedot-palvelun tilastotietoa.

Tutkimustulokset julkaistaan loppuvuoden 2023 aikana.