Työkierto vahvisti osaamista ja vähensi sairauspoissaoloja Kaarinassa

Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat
Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat

”Työkierto on tullut jossain määrin Kaarinaan pysyväksi käytännöksi”, arvioi kaupungin rekrytointisuunnittelija Niina Alho. Koronapandemian johdosta työntekijöitä on siirtynyt toimialalta toiseen ja osaamista on jaettu laajasti eri ammattiryhmien kesken. Positiiviset vaikutukset henkilöstössä ja koko työyhteisössä näkyvät jo monella tapaa.

Useilla kaupungin toimialoilla työt vähenivät keväällä merkittävästi samalla, kun esimerkiksi terveydenhuollossa ja vanhustenhoidossa paine henkilöstön riittävyydestä kasvoi. – Etsimme korvaavia töitä aktiivisesti ja siirrämme työvoimaa sinne, missä sitä eniten tarvittiin, Alho selvittää.

Kaupungin yksiköissä on tehty laajan kysely- ja koulutuskartoituksen lisäksi soittokierros. Näillä on selvitetty henkilöstön osaamista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä valmiuksia ja halukkuutta siirtyä väliaikaisesti toisenlaisiin tehtäviin. – Kaikki siirrot perustuvat meillä vapaaehtoisuuteen, Alho tähdentää.Niina_Alho 400x600.jpg

Osaavaa henkilökuntaa on siirtynyt mm. päiväkodeista ja lastenhoidon tehtävistä vanhusten palveluihin. – Asteittain olemme tehneet siirtoja niihin yksiköihin, joissa tarvetta eniten on ollut.

Kaupungin tehtäväkenttään on muodostunut myös uudenlaisia toimenkuvia: Kaarinan henkilöstöä työllisti kevään aikana mm. kouluruokakassien jakaminen ja suojamaskien ompelu. – Kaikkiin yksiköihimme on saatu tarvittava työvoima tällä tavalla, eikä näköpiirissä olleita lomautuksia juuri ole tarvinnut toteuttaa, Alho iloitsee.

Positiivinen vire näkyy sairauspoissaoloissa

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet Kaarinassa kuluneiden kuukausien aikana. Alho pitää ainakin osittain syynä yksikköjen välisillä siirroilla järjestyneitä lisäresursseja ja toisaalta joidenkin töiden vähenemistä.

Myös muita selittäviä tekijöitä löytyy: osaamiskartoitusta tehtäessä henkilöstön työkyvystä saatiin arvokasta tietoa. Havainnot eivät muuten välttämättä olisi tulleet työnantajan tietoon yhtä varhaisessa vaiheessa. Nyt ne ovat auttaneet henkilöstön työkyvyn tukemisessa.

– Keskusteluissa nousi esiin monenlaisia huolia ja sellaisia työkykyyn liittyviä potentiaalisia haasteita, joihin pystyimme tarttumaan heti.

Työntekijöitä on aktiivisesti ohjattu jatkokeskusteluihin omien lähiesimiesten ja työterveyshuollon kanssa. – Monille oli helpotus vain saada puhua omat huolensa jollekin, Alho kertoo.

Työnkierrossa olleiden työntekijöiden osalta kokemukset ovat rohkaisevia myös jatkon kannalta: - Osaamisen laajeneminen oman roolin ulkopuolella on tuonut monille aivan uudenlaista motivaatiota. Moni on jo kysellyt, onko mahdollista jatkaa uusissa tehtävissä, Alho kertoo.