Työhyvinvoinnin kehittäminen on Salon kaupungin strateginen tavoite

Työelämä Asiakkaat kertovat
Työelämä Asiakkaat kertovat

Vuosikymmenen puolivälissä Salon kaupungilla oli takanaan laaja kuntarakenne- ja organisaatiouudistus. Johtamiselle ja henkilöstön kehittämiselle kaivattiin tavoitteita, mutta kaupungin silloisessa strategiassa työkyky- ja työhyvinvointijohtamisella ei ollut roolia.

Koska muutoksen tarve tunnistettiin haastavassa tilanteessa, tukea ja apua pyydettiin myös Kevasta. Kevan asiantuntijoiden kanssa järjestetyn tilannekartoituksen jälkeen ryhdyttiin välittömästi toimeen: organisaatiossa eri tasoille järjestettiin useita työhyvinvointijohtamisen työpajoja. Samaan aikaan toteutettiin laajaa työhyvinvointikyselyä. Myös työterveyshuoltoyhteistyön tehokkuutta arvioitiin ja uusittiin osatyökykyisten prosessin liittyviä toimintamalleja.

Henkilöstöstrategia uusittiin ennätysvauhtia

Innostavan, henkilöstöä ja johtoa osallistavan prosessin tuloksena kaupunki hyväksyi tarkistetun strategian, joka aiemman kolmen näkökulman lisäksi sisälsi neljännen: johtamisen ja osaavan henkilöstön tavoitteet.

Vaikka Salossa oltiin totuttu muutoksiin nopealla aikataululla odottamattomien tilanteiden vaatimien korjausliikkeiden johdosta, oli prosessin eteneminen henkilöstöstrategisen osuuden kohdalla todella hengästyttävä. Vuonna 2017 laadittiin henkilöstöohjelma, jossa henkilöstön osallistaminen ensimmäisen kerran toteutettiin kattavasti. Kokonaan uudensisältöinen strategia hyväksyttiin keväällä 2018. Tässä yhteydessä strategiaan tulivat mukaan myös kärkihankkeet. Yksi hankkeista on toimivan työyhteisön hanke, joka on työhyvinvointiin keskittyvä kokonaisuus.

Tiiviin yhteistyön tulokset kantavat yhä hedelmää

Keva-yhteistyö ja kaupungin johdon strategiatyö ovat poikineet monenlaisia kehittämistoimenpiteitä, joiden parissa Salossa tehdään töitä johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti. Työhyvinvointikyselyn pohjalta on laadittu kehittämissuunnitelmia eri yksiköihin. Henkilöstöpalveluihin ja työhyvinvointitoimintaan on lisätty resursseja myös kaupungin uudessa talousarviossa.

Vuosi 2015 oli Salolle Keva-vuosi. Tiiviin yhteistyön tulokset näkyvät toiminnassa ja tuloksissa edelleen. Yhteistyö vuosikymmenen puolivälissä on paitsi avannut Kevan peruspalvelut kaupungin käyttöön laajemmin, myös mahdollistanut Kevan asiantuntemuksen syvällisemmän hyödyntämisen henkilöstön kehittämisessä ja työurien tukemisessa.

(Artikkeliin on haastateltu Salon henkilöstöjohtaja Christina Söderlundia. Kuva: Salon kaupunki (Salo-messut))