Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vuodelle 2022

Eläkkeet
Eläkkeet

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2022 työeläketurvaa koskevat indeksit.

Maksussa olevat työeläkkeet tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä. Vuonna 2022 työeläkeindeksi on 2691. Vuoteen 2021 verrattuna työeläkeindeksi nousee noin 2,28 prosenttia. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Vuoden 2022 palkkakerroin on 1,501. Vuoteen 2021 verrattuna palkkakerroin nousee noin 2,46 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.