Testaa mitä tehdä, kun työkyky heikkenee

Eläkkeet Työkyky
Eläkkeet Työkyky

Sivuillamme on kaksi uutta testiä. Toisessa voit lyhyesti kartoittaa, millaisia vaihtoehtoja sinulla on, kun työkykysi on heikentynyt. Toisessa voit nopeasti kartoittaa, onko sinulla mahdollista saada Kevan rahoittamaa ammatillista kuntoutusta.

Onko työkykysi heikentynyt? Sairaus tai vamma voi estää sinua tekemästä nykyistä työtäsi, mutta sinulla voi olla vielä paljon työkykyä jäljellä johonkin muuhun tehtävään tai työn jatkamiseen osa-aikaisena.

Sinua voivat auttaa jatkamaan työelämässä mm. työpaikalla tehtävät työjärjestelyt, Kevan tukema ammatillinen kuntoutus tai osatyökyvyttömyyseläke.

Sivuillamme on testi, jolla voit lyhyesti kartoittaa, millaisia vaihtoehtoja sinulla on, kun työkykysi on heikentynyt. Saat testin tuloksen ehdotuksen siitä, miten edetä.

Voitko saada ammatillista kuntoutusta?

Ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua pysymään työelämässä terveydellisistä rajoitteista huolimatta.

Nyt voit testin avulla nopeasti kartoittaa, onko sinulla mahdollista saada Kevan rahoittamaa ammatillista kuntoutusta.


Riddlekuva-tabletti-640-x-190.png