Palkkaperusteinen eläkemaksu laskutetaan kesäkuukausina edelleen normaalisti

Työnantajan ohjeet
Työnantajan ohjeet

Keva laskuttaa palkkaperusteisen eläkemaksun kesä-, heinä- ja elokuussa eräpäivillä 20.6., 22.7. ja 20.8. samalla tavalla kuin alkuvuonna. Laskutettava eläkemaksu perustuu kaikkiin uusiin tai täydentyneisiin eläkeoikeuden alaisiin ansioihin, joissa maksupäivä on 1.1.2019 ja laskutuskuukautta edeltävän kuukauden viimeisen päivän välissä ja jotka on virheettömästi rekisteröity ansaintajärjestelmään laskutuskuukauden 5. päivään mennessä. Laskussa myös hyvitetään mahdolliset mitätöidyt tai alaspäin korjatut ansiotiedot.

Mikäli Kevan laskutuksen perusteena oleva eläkeoikeuden alainen ansio poikkeaa työnantajan tiedoista, työnantajan tulee ensisijaisesti tarkistaa tulorekisteri-ilmoituksen oikeellisuus. Mahdolliset muutokset huomioidaan molempiin suuntiin automaattisesti seuraavissa laskuissa, eikä niistä tarvitse ilmoittaa Kevalle erikseen. Sanktiota tai korkoa ei tule, kun kyse on normaalista muutoksesta tai korjauksesta. Työnantajan tulee maksuvalmiudessaan varautua siihen, että eläkemaksut laskutetaan seuraavilla laskuilla.

Mikäli ero ansiotiedoissa ei selviä tulorekisteri-ilmoitusta tarkistamalla, työnantaja voi olla yhteydessä sähköpostilla: palvelussuhderekisteri@keva.fi. Eläkemaksuprosessi on yhteinen Kevan jäsenyhteisöille, valtiolle ja kirkolle.

Keva pitää uuden eläkemaksuprosessin vahvuutena laskutuksen automatiikkaa, joka mahdollistaa tulorekisteri-ilmoitusten joustavan korjaamisen ja täydentämisen. Työnantajien on ilmoitettava maksamansa palkat ja muut suoritukset Tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksusta. Tässä tilanteessa erityisen tärkeää on, että työnantajat ottavat tulorekisteri-ilmoitusten tekemisen osaksi palkanmaksuprosessia.

Kevan havainnon mukaan isolla osalla työnantajia palkkasummat pääsääntöisesti vastaavat odotuksia, vaikka osalla työnantajista on edelleen haasteita alkuvuoden tietojen toimittamisessa. Keva pyytää työnantajia mahdollisimman pian tekemään tulorekisteri-ilmoituksen alkuvuonna maksetuista ansioista niiltä osin, kuin aineistossa ei esiinny virheitä, ja täydentämään ilmoituksia sen jälkeen.

Keva on varautunut toiminnassaan viiveeseen Tulorekisterin käyttöönotossa ja huolehtinut, ettei alkuvaiheen viive eläkemaksujen keräämisessä haittaa eläkkeiden maksua. Tietojen puutteet voivat kuitenkin hidastaa eläkkeiden myöntöprosessia ja asiakaspalvelua.