Muistutus ansaintarajoista työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä

Eläkkeet
Eläkkeet

Lähetämme asiakkaillemme kesäkuusta 2023 alkaen tiedon ansaintarajan ylityksestä. Tiesithän, että kertakorvaukset eivät vaikuta eläkkeen maksamiseen. Lue myös, miten vuosiloma ja lomaraha vaikuttaa ansaintarajaasi.

Voit työskennellä työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella, osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai osakuntoutustuella ollessasi. Tällöin sinua koskevat ansaintarajat.

Ajan tasalla olevan ansaintarajasi ja kuukausikohtaiset työansiosi näet helposti Omat eläketietosi -palvelussa.

Jos työansiosi ylittävät ansaintarajasi

Lähetämme sinulle kesäkuusta 2023 alkaen ansaintarajan ylityksestä tiedon, jos työansiosi ovat ylittäneet ansaintarajasi vähintään kahden kuukauden ajan. Saat tiedon Omat eläketietosi -palveluun sekä lisäksi kirjeitse, jos et ole tilannut paperitonta palvelua.

Jos ansaintarajan ylitys on tilapäistä, eikä se jatku vähintään kolmea perättäistä kuukautta, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä Kevaan.

Vuosiloman ja lomarahojen vaikutus ansaintarajaasi

Vuosiloma ei vaikuta eläkkeen maksamiseen. Jos ansiosi ylittyvät ennen eläkkeen alkamista ansaittujen loma-ajan palkkojen ja lomarahojen vuoksi, näillä tuloilla ei ole vaikutusta eläkkeen maksamiseen eikä ansaintarajaasi.

Muulloin lomaraha jaksotetaan koko vuoden työtuloksi ja sen tulee mahtua henkilökohtaiseen ansaintarajaasi. Eläkettä ei pääsääntöisesti jätetä lepäämään, jos ansiot ylittyvät ainoastaan lomarahan takia.

Muiden kertakorvausten vaikutus ansaintarajaasi

Kerran vuodessa maksettava tulospalkkio tai esim. vuonna 2023 maksettavat liittokohtaiset kertakorvaukset eivät vaikuta eläkkeen maksamiseen eivätkä ansaintarajaasi.

Eläkkeen jättäminen lepäämään

Jos työansiosi ylittävät ansaintarajasi vähintään kolmena perättäisenä kuukautena, eläkkeesi voidaan jättää lepäämään. Lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että Keva keskeyttää työkyvyttömyyseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen maksamisen työssäolon ajaksi. Jos työssäkäyntisi loppuu, Keva jatkaa eläkkeen maksamista pyynnöstäsi.

Ilmoituksen eläkkeen lepäämään jättämisestä voit tehdä Omat eläketietosi -palvelun sivulla Ilmoita muutoksista.

Ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen työn aloittamista, jotta eläkettä ei tarvitse periä takaisin.

Eläkkeen voi jättää uudelleen lepäämään jo kuukauden tauon jälkeen.

Kun ansaintarajasi ylittävä työssäkäynti päättyy eli eläke ei ole enää lepäävä, Keva jatkaa eläkkeen maksamista pyynnöstäsi. Ilmoita tästä Kevaan vapaamuotoisella viestillä Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa Viestit.