Kunta-alan eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen

Työnantajan ohjeet
Työnantajan ohjeet

Kunta-alan eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot 2022 tulee vahvistaa kunnan monijäsenisessä toimielimessä 31.12.2021 mennessä.

Vuoden 2022 palkkioiden enimmäismäärä on 52 932,48 euroa.

Lähetä toimenpidepalkkioiden vahvistuspäätökset osoitteella palvelussuhderekisteri@keva.fi 31.1.2022 mennessä.