Kognitiivisella ergonomialla sujuvaa tietotyötä

Palvelut Työkyky
Palvelut Työkyky

Aivojen hyvinvointi on edellytys tietotyössä suoriutumiseen. Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi työssä täytyy huolehtia myös kognitiivisesta ergonomiasta, joka keskittyy työn tiedolliseen puoleen.

Kognitiivisella ergonomialla tarkoitetaan työn tekemisen tapoja ja työympäristöä, joilla vähennetään aivojen kuormitusta ja parannetaan työhyvinvointia ja työn sujumista. Päämääränä on terveellinen ja tuottava työ.

Jokainen yksilö ja työyhteisö voi parantaa työyhteisönsä kognitiivista ergonomiaa

Oppimisympäristön uusi oppimiskokonaisuus ”Kognitiivinen ergonomia” on tarkoitettu esihenkilöille ja työpajassa toteuttaen tietotyötä tekeville tiimeille ja heidän esihenkilöilleen tietotyön sujuvuuden kehittämiseen henkilökohtaisella tasolla ja työyhteisössä. Kokonaisuus on tuotettu Kevan ja Uudenmaan liiton yhteistyönä.

Aihetta käsitellään neljän teeman kautta:

  • keskittyminen ja flow tila
  • oman työn priorisointi ja hallinta
  • tehokkaat kokoukset
  • sähköinen viestintä

Teemat ovat valikoituneet Kevan osarahoittaman, Uudenmaan liiton toteuttaman Kognitiivinen ergonomia -työelämän kehittämishankkeen kautta. Oppimiskokonaisuus sisältää käytännönläheisiä vinkkejä tietotyön sujuvoittamiseen ja eväitä aivokuormituk

sen vähentämiseen. Oppimiskokonaisuudesta löytyy myös ohjeistus, kuinka hyödyntää materiaalia tiimin kehittämisessä.

Tutustu Oppimisympäristön koulutussisältöihin verkkosivuillamme.