Kirkon eläkemaksut 2020 vahvistettu

Työnantajan ohjeet
Työnantajan ohjeet

Kirkolliskokous on 7.11.2019 päättänyt Evankelis-luterilaisen kirkon työnantajan eläkemaksut ensi vuodelle. Seurakuntien palkkaperusteinen eläkemaksu on 28,7 prosenttia ja Kirkon keskusrahaston ja kirkollisen yhdistyksen palkkaperusteinen eläkemaksu on 34,5 prosenttia vuonna 2020.

Kirkkotyönantajan vuoden 2020 palkkaperusteiset eläkemaksut säilyvät siis vuoden 2019 tasolla. Käytännössä kirkkotyönantajan osuus eläkemaksuista kuitenkin laskisi 0,4 prosenttiyksikköä, sillä työntekijän eläkemaksun odotetaan nousevan kilpailukykysopimuksen mukaisesti 0,4 prosenttiyksikköä.

Sosiaali- ja terveysministeriön odotetaan vahvistavan vuoden 2020 yksityisalojen työntekijän työeläkevakuutusmaksun marraskuun puolivälissä. Tämän perusteella määräytyvän kirkon työntekijän eläkemaksun odotetaan olevan alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia palkoista ja 53-62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Keskimääräinen työntekijän eläkemaksu on kirkon eläkejärjestelmässä arviolta 7,7 prosenttia vuonna 2020.

Kirkolliskokous päätti samalla, että seurakuntien kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus on 5 prosenttia vuonna 2020. Kirkko antaa tarkemmat ohjeet eläkerahastomaksun maksamisesta.