Kirkkotyönantajan palkkaperusteiset eläkemaksut säilyvät ennallaan vuonna 2020

Työnantajan ohjeet
Työnantajan ohjeet

Kirkon eläkerahasto esittää kirkolliskokoukselle, että kirkkotyönantajan vuoden 2020 palkkaperusteiset eläkemaksut säilyvät vuoden 2019 tasolla.

Seurakuntien palkkaperusteiseksi eläkemaksuksi esitetään 28,7 prosenttia palkoista. Kirkon keskusrahaston ja kirkollisten yhdistysten palkkaperusteiseksi eläkemaksuksi esitetään 34,5 prosenttia palkoista. Kirkolliskokous päättää eläkemaksuista marraskuussa 2019.

Käytännössä kirkkotyönantajan osuus eläkemaksuista laskisi 0,4 prosenttiyksikköä, sillä työntekijän eläkemaksun odotetaan nousevan kilpailukykysopimuksen mukaisesti 0,4 prosenttiyksikköä. Vuonna 2020 työntekijän eläkemaksun odotetaan olevan alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia palkoista ja 53-62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista.