Kevan Työkykypolkuja-peli uudistui

Palvelut Työkyky
Palvelut Työkyky

Kevan Työkykypolkuja -oppimispelistä on tullut monilla työpaikoilla tärkeä osa työkykyjohtamisen toimintamallien ja käytäntöjen läpikäyntiä. Oppimispeliä on nyt uudistettu uudella hahmolla, jotta erilaisia työkyvyn tukemiseen liittyviä kysymyksiä on entistäkin helpompi ratkoa.

Työkykypolkuja-pelissä seurataan rakennusmies Mikon ja lastenhoitaja Veeran lisäksi nyt myös asiantuntijatehtävissä työskentelevää Hannaa. Kun pelissä Mikon ja Veeran työn sujumista ja työkykyä pelissä heikentää tuki- ja liikuntaelinsairaus, on Hannan työkyvyn uhkana masennus.

Työkykypolkuja-oppimispeli auttaa hahmottamaan organisaation toimintamalleja ja työkyvyttömyyden kustannuksia

Työkykypolkuja-oppimispeli on tarkoitettu esihenkilöiden työkykyjohtamisen osaamisen vahvistamiseen, organisaation työkyvyn tuen toimintamallien ja yhteistyön (työnantaja-työntekijä-työterveyshuolto) kehittämiseen.

Työkykypolkuja tuo konkreettisesti esiin työkyvyttömyyden kustannuksia sairauspoissaolojen ja mahdollisen työkyvyttömyyseläkkeen kautta. Peli konkretisoi myös työkyvyttömyyden taloudelliset vaikutukset työntekijän tulonmenetyksinä sairauspoissaolon pitkittyessä.

Kevan Oppimisympäristössä on hyviä, oppimispeliä täydentäviä oppimiskokonaisuuksia kuten Työkyvyn tuen perusteet tai Työurajohtaminen, jotka tukevat esihenkilöiden perehdyttämistä.

Hannan työkykypolku

Peliin on Hannan polun avulla kuvattu tilanteita, joiden avulla pelaajaryhmässä voidaan keskustella keinoista, joilla

  • tuetaan mielen hyvinvointia työpaikoilla ennakoiden
  • autetaan tilanteessa, jossa mielenterveyden vuoksi työkyky on heikentynyt, eikä työ suju kuten ennen.

Peli tuo esille millaisia konkreettisia keinoja on olemassa tukea työntekijän työssä jatkamista mielenterveyden haasteista huolimatta ja ne huomioiden.

Pelissä pohditaan esimerkiksi, miten työn voimavara- ja kuormitustekijöistä keskustellaan työpaikalla tai miten työpaikalla voidaan huomioida erilaiset elämäntilanteet, jotka voivat vaikuttaa työn sujumiseen ja työkykyyn.

Pelin avulla mietitään miten työtehtäviä tai työaikaa muokkaamalla ja osaamista vahvistamalla voidaan tukea työntekijän työssä jatkamista tai työhön paluuta ja millaista yhteistyötä tämä vaatii työpaikalta, työntekijältä ja esimerkiksi työterveyshuollolta.