Kevan tilinpäätöstiedote 2020: Kevan sijoituksille hyvä tuotto

Keva Talous ja sijoittaminen
Keva Talous ja sijoittaminen

Kevan sijoitusten markkina-arvoinen kokonaistuotto oli viime vuonna 4,7 prosenttia eli 2,7 miljardia euroa.

Kevan sijoitusomaisuudesta parhaan tuloksen tekivät pääomasijoitukset 11,6 %, noteeratut osakkeet 7,0 % ja hedgerahastot 2,8 %. Korkosijoitusten tuotto oli 1,5 % ja kiinteistösijoituksien puolestaan 0,7 %.

Kevan sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 58,0 miljardia euroa. Siitä noteerattujen osakkeiden osuus oli 40,2 %, korkosijoitusten (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) 35,0 %, pääomasijoitusten (sisältäen noteeraamattomat osakkeet) 12,3 %, kiinteistöjen 6,4 % ja hedgerahastosijoitusten 6,1 %.

Erinomainen tulos pitkällä aikavälillä

Kevan pitkän aikavälin sijoitustuotto on ollut erinomainen. Sijoitusten kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden 2020 loppuun oli vuotta kohti 4,0 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottamattomana oli 5,2 %. Suomen eläkesektori käyttää pitkän aikavälin tuotoissa yleensä pääomapainottamatonta tuottoa. Kevan viiden vuoden reaalituotto ilman pääomapainotusta on ollut 5,0 % (nimellistuotto 5,8 %) ja kymmenen vuoden 4,9 % (nimellistuotto 6,1 %).

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen on tulokseen erittäin tyytyväinen.

- Tulos on monin tavoin hankalan vuoden suorituksena hyvä. Keva on perustehtävänsä vuoksi aidosti pitkän aikavälin sijoittaja. Siksi on erityisen ilahduttavaa todeta, että esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden jaksolla Keva on isojen suomalaisten eläkesijoittajien osalta sijoitustuottojen osalta kärjessä, Kietäväinen toteaa.

Kevan sijoitusjohtaja Ari Huotari kuvaa vuotta 2020 monella tavalla erikoiseksi - suorastaan poikkeukselliseksi - vuodeksi myös pääomamarkkinoilla.

- Maaliskuussa koronaviruksen myötä nähtiin nykyajan rajuin riskipitoisten sijoitusten romahdus. Pohjakosketus oli kuitenkin tosi nopea ja markkinoilla käynnistyi nousu, jollaista ei myöskään ole ennen nähty. Pääomamarkkinoiden nousu ei kuitenkaan perustunut niinkään reaalitalouden korjautumiseen, vaan julkisten toimijoiden, etenkin keskuspankkien massiiviseen tukeen, Huotari sanoo.

- Kaikilla näillä toimilla lähinnä siirrettiin pääomamarkkinoiden perusongelmien ratkaisemista eteenpäin. Joten vuosi 2020 tulee jättämään vielä pitempiaikaisemman jäljen, Huotari ennakoi.

Vastuullisuus näkyy tutkimustuloksissa

Kietäväisen mukaan Keva onnistui koronavuonna uudistamaan palvelujaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita, mikä näkyi myös maine- ja asiakastutkimuksen hyvissä tuloksissa.

- Erityisesti tekemämme vastuullisuustyö on huomattu ja vastuullisuus vahvistuikin eniten syksyn laajassa mainetutkimuksessa, Kietäväinen sanoo.

Vastuullisuus on kiinteä osa Kevan sijoitusstrategiaa. Toteutamme sitä yhdessä kansainvälisten kumppaniemme kanssa ja osallistumalla useisiin yhteistyöhankkeisiin. YK:n vastuullisen sijoittamisen järjestö PRI on arvioinut jo toistamiseen Kevan vastuullisen sijoittamisen strategian ja hallinnon parhaimpaan (A+) kategoriaan.

Suorien kiinteistöomistusten osalta Kevan tavoitteena on olla energiankäytössä hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja tätä kohti edetään suunnitellussa aikataulussa.

- Kykenimme poikkeusoloissa myös uudistamaan organisaatiomme ja johtamisjärjestelmämme kesäkuun alusta onnistuneesti. Säilytimme hyvän palvelutasomme ja esimerkiksi eläkepäätöksissä pystyimme edelleen nopeuttamaan toimintaamme, Kietäväinen toteaa.

Eläkkeiden käsittely nopeutui

Viime vuonna Kevaan saapui yhteensä 66 800 eläke- ja etuushakemusta. Kaikissa eläkelajeissa hakemukset käsiteltiin edellisvuoden keskimääräistä nopeammin: Vanhuuseläkepäätös tehtiin keskimäärin 12 ja työkyvyttömyyseläkepäätös 38 päivässä. Nopeimmin käsiteltiin osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemukset, joissa päätös annettiin keskimäärin kahdessa päivässä.

Vanhuuseläkkeistä lähes 80 prosenttia haetaan jo sähköisesti. Kaikista hakemuksista jo hieman yli puolet haetaan sähköisesti.

Kunta-alan palkkasumma kasvoi

Kevan jäsenyhteisöjen eli kaupunkien, kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden palkkasumman kasvu oli vuonna 2020 yhteensä 2 prosenttia. Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi pandemiasta huolimatta, kun se yksityisellä sektorilla supistui jonkin verran. Maksutuloa kertyi kaikkiaan 5,3 miljardia euroa. Kunta-alan eläkkeitä Keva maksoi 5,7 miljardia. Maksutulon ja eläkemenon erotus katettiin sijoitustuotoilla.

Keva maksoi vuonna 2020 valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeitä yhteensä 5,2 miljardia euroa. Valtio, kirkko ja Kela rahoittavat itse omat eläkkeensä ja Kevan sijoitusvarallisuus turvaa ainoastaan kunta-alan eläkkeitä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 020 614 2201
sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205
talousjohtaja Tom Kåla, p. 020 614 2211

 

Kevan avainlukuja

imagefbpq.png