Kevan tilastot jatkavat uudistumistaan

Eläkkeet Työelämä
Eläkkeet Työelämä

Dynaamiset verkkoraportit monipuolistavat eläketilastojen tarkastelua. Viimeisimpään raporttiimme on koottu keskeiset tilastot viime vuonna eläkkeelle siirtyneistä ja eläkkeelle siirtymisen trendeistä julkisella alalla.

Kevassa on viime vuosina uudistettu voimakkaasti tilastoraportoinnin muotoa ja siirrytty julkaisemaan vuosittaiset julkisen alan eläketilastot dynaamisten verkkoraporttien muodossa.

- Raporttien avulla tilastotietoon pääsee pureutumaan entistä syvemmälle. Dynaamiset raportit mahdollistavat aiempaa moniulotteisemman tietojen tarkastelun ja vertailun monesta eri näkökulmasta. Haluamme tarjota myös sidosryhmillemme ja medialle helpon tavan tutustua julkisen alan eläketilastoihin. Autamme mielellämme tilastojen tulkinnassa tarvittaessa, kertoo tilastopäällikkö Katinka Lybäck.

Viimeisimpänä Keva on julkaissut tilastoraportin viime vuonna kunta-alan, valtion ja kirkon eläkkeelle siirtyneistä ja eläkkeelle siirtymisen trendeistä.

Raportista voi tarkastella tietoja vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä mm. ammatin, iän, sukupuolen, eläkkeen suuruuden sekä eläkkeellesiirtymisiän odotteen mukaan. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä on koottu tietoa sairauspääryhmittäin, päädiagnooseittain ja eläkealkavuuden mukaan. Kunta-ala, valtio ja evankelis-luterilainen kirkko on eroteltu raportilla, mikä mahdollistaa myös eläkejärjestelmien vertailun.

Eläkkeelle siirtyneet julkisella alalla -raporttiin