Kevan sisäpiirirekisteri julkiseksi

Eläkkeet Keva Työnantajat
Eläkkeet Keva Työnantajat

Kevan sisäpiirirekisteri muuttuu julkiseksi 1.9.2015 alkaen, ja samalla sisäpiirirekisteri siirretään sähköiseen muotoon.

Kunnallisen eläkelain mukaan Kevan sisäpiiriläisiä ovat Kevan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja sekä hänen sijaisensa. Myös tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön henkilö, joka on päävastuullinen Kevan tilintarkastuksesta, kuuluvat sisäpiiriin.

Kevan työntekijöistä sisäpiiriin kuuluvat ne henkilöt, joilla on mahdollisuus vaikuttaa Kevan varojen sijoittamista koskevaan päätöksentekoon tai jotka saavat sisäpiirintietoa haltuunsa työtehtäviensä vuoksi. Sisäpiiriläisten tulee ilmoittaa sisäpiirirekisteriin omien omistustensa lisäksi myös lähipiirinsä omistukset.

Sisäpiirirekisteristä käyvät ilmi Kevan sisäpiiriläisten nimet ja omistukset sekä kytkennät lähipiiriin ja lähipiirin omistukset. Lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ei julkaista nimeä tai henkilötunnusta, vaan ainoastaan se, minkälaisessa suhteessa he ovat Kevan sisäpiiriläiseen. Myöskään sisäpiiriläisten henkilötunnukset ja osoitteet eivät ole julkista tietoa.

Rekisteri nähtäville syyskuussa

Kevan sisäpiirirekisterin tietoihin voi tutustua 1.9.2015 alkaen Euroclear Finland Ltd:n asiakaspalvelutiloissa osoitteessa Urho Kekkosen katu 5, Helsinki.

Keva täydentää parhaillaan tietojen sähköistä saatavuutta, joten sinä aikana, kun sisäpiirirekisteri on nähtävillä Euroclearin tiloissa, tietoja sisäpiiriläisten kytkennöistä voi tiedustella Kevasta.

Kevan sisäpiirirekisteriin voi tutustua Euroclearin NetSire-palvelussa.

Lisätietoja

Rekisteriin kohdistuvat tietopyynnöt: asiakirjahallinto (at) keva.fi.