Kevan kampanjassa huomio työssä jaksamiseen

Keva
Keva

Työeläkevakuuttaja Keva on käynnistänyt monikanavaisen kampanjan, jonka tavoitteena on tuoda esiin työkyvyttömyyden ilmiötä ja sen seurauksia eri näkökulmista. Lisäksi kampanjassa avataan Kevan lakisääteisiä tehtäviä, julkisen alan eläketurvasta huolehtimista ja työkykyriskien vähentämistä.

Julkisen alan ammateissa työskentelee satoja tuhansia työntekijöitä, jotka omassa työssään varmistavat kaikille suomalaisille hyvän, turvallisen ja sujuvan arjen. On tärkeää, että nämä ammattilaiset jaksavat työssään: silloin myös Suomi ja suomalaiset voivat hyvin.

Työkyvyttömyyden ilmiötä ja sen merkitystä ei tunneta vielä laajasti. Vuoden 2020 aikana pysyvästi tai osittain työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi julkisen alan töistä lähes 10 000 ihmistä.

Kevan kampanjassa herätellään miettimään, mitä tarkoittaa työntekijälle henkilökohtaisesti, työyhteisöille ja koko Suomelle, jos meistä huolehtivat ammattilaiset eivät jaksa työssään.

Keva haluaa tuoda kampanjalla myös esille sellaisia hyviä käytäntöjä, joilla on voitu vaikuttaa positiivisesti työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Me pidämme huolta heistä, jotka pitävät huolta meistä

Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja. Turvaamme yli 1,2 miljoonan suomalaisen eläkkeet. Kevassa ovat vakuutettuina niin opettajat, kunnanjohtajat, lähihoitajat, kirjastonhoitajat, nuoriso-ohjaajat, sairaanhoitajat, poliisit, papit, palomiehet kuin valtion virkamiehetkin.

Ammattilaiset-560x234.jpg

Kampanjan tunnuslause ”Me pidämme huolta heistä, jotka pitävät huolta meistä” kertoo Kevan merkittävästä tehtävästä: pidämme huolta siitä, että meistä huolehtivien ammattilaisten työstä kertyy eläkettä ja että he jaksavat työssään.

Kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa, radiossa, Iltapäivälehtien ja HS:n verkkosivuilla, MTV katsomossa sekä kaikissa Kevan omissa kanavissa (verkkosivut, uutiskirjeet, ulkonäytöt, tapahtumamarkkinointi) ja asiakasviestinnässä huhtikuussa ja ensi syksynä.

Kampanjasivu: Pidetään huolta

Aihetunniste sosiaalisessa mediassa: #pidetäänhuolta