Kevan jäsenyhteisöjen, valtion ja kirkon eläkemaksut vuodelle 2024 – Kuntien ja hyvinvointialueiden tasausmaksu laskee

Keva Työnantajan ohjeet
Keva Työnantajan ohjeet

Kevan valtuutetut ovat 24.11.2023 päättäneet Kevan jäsenyhteisön maksuista vuodelle 2024.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän kokonaismaksutaso laskee ensi vuonna 0,25 prosenttiyksikköä. Kokonaismaksutaso vuonna 2024 on 27,15 prosenttia Kevan jäsenyhteisöjen palkkasummasta. Lasku kohdistuu kuntien ja hyvinvointialueiden maksamaan tasausmaksuun.

- Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän rahoituksen kokonaistilanne on nykytiedoin vakaa. Tämän vuoksi kuntien ja hyvinvointialueiden maksuja on mahdollista alentaa maltillisesti myös ensi vuonna. Alennuksen ansiosta Kevan jäsenyhteisöjen ja yksityisen sektorin maksujen ero kaventuu edelleen. Kokonaismaksutaso on samalla matalampi kuin yli 20 vuoteen, sanoo Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander.

Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteinen eläkemaksu

Palkkaperusteinen eläkemaksu on vuonna 2024 Kevan jäsenyhteisöillä keskimäärin 24,40 prosenttia palkoista.

Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu työansiopohjaisesta eläkemaksusta ja työkyvyttömyyseläkemaksusta. Työansiopohjainen eläkemaksu on kaikilla Kevan jäsenyhteisöillä 23,60 prosenttia palkoista vuonna 2024. Työkyvyttömyyseläkemaksu on työnantajakohtainen, ja se on keskimäärin 0,80 prosenttia palkoista vuonna 2024.

Palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää työntekijältä. Työantajan osuudeksi palkkaperusteisesta eläkemaksusta jää Kevan jäsenyhteisöillä arviolta keskimäärin 16,84 prosenttia palkoista.

Kuntien ja hyvinvointialueiden tasausmaksu

Palkkaperusteisen maksun ylittävä osa tavoiteltavasta Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän kokonaismaksutasosta peritään tasausmaksulla. Tasausmaksua maksavat vain kunnat ja hyvinvointialueet. Sitä eivät siis maksa esimerkiksi osakeyhtiöt.

Kevan valtuutetut päättivät, että Keva esittää valtiovarainministeriölle kunnilta ja hyvinvointialueilta perittävän tasausmaksun kokonaismääräksi 632 miljoonaa euroa vuonna 2024. Valtiovarainministeriö on 13.12.2023 vahvistanut tasausmaksun kokonaismäärän Kevan esityksen mukaisesti.

Kevan valtuutetut ovat aikaisemmin 5.10.2023 vahvistaneet tasausmaksun jakosuhteen kuntien ja hyvinvointialueiden välillä. Tasausmaksun kokonaismäärästä 48,7 prosenttia peritään kunnilta ja 51,3 prosenttia hyvinvointialueilta. Kuntien osuus tasausmaksusta jaetaan kuntien kesken niiden verorahoituksen (ml. valtionosuudet) suhteessa ja hyvinvointialueiden osuus jaetaan niiden valtionrahoituksen suhteessa.

Valtiotyönantajan palkkaperusteinen eläkemaksu

Keva on esittänyt valtiovarainministeriölle valtion eläkemaksujen tason vuodelle 2024. Valtiovarainministeriö on vahvistanut esityksen 1.12.2023.

Palkkaperusteinen eläkemaksu on valtiotyönantajilla keskimäärin 24,81 prosenttia palkoista vuonna 2024.

Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu työansiopohjaisesta eläkemaksusta ja työkyvyttömyyseläkemaksusta. Työansiopohjainen eläkemaksu on kaikilla valtiotyönantajilla 24,01 prosenttia palkoista vuonna 2024. Työkyvyttömyyseläkemaksu on työnantajakohtainen, ja se on valtiotyönantajilla keskimäärin 0,80 prosenttia palkoista vuonna 2024.

Palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää työntekijältä. Työantajan osuudeksi palkkaperusteisesta eläkemaksusta jää valtiotyönantajilla arviolta keskimäärin 17,11 prosenttia palkoista.

Kirkkotyönantajan palkkaperusteinen eläkemaksu ja eläkerahastomaksu

Kirkolliskokous on 8.11.2023 päättänyt evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksut vuodelle 2024.

Seurakuntien palkkaperusteinen eläkemaksu on 28,7 prosenttia palkoista ja Kirkon keskusrahaston ja kirkollisen yhdistyksen palkkaperusteinen eläkemaksu on 34,5 prosenttia palkoista. Palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää työntekijältä.

Kirkolliskokous päätti samalla, että seurakuntien kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus on 5 prosenttia vuonna 2024. Kirkko antaa tarkemmat ohjeet eläkerahastomaksun maksamisesta.

Tiedot työnantajan verkkopalvelussa

Keva laskee ja vahvistaa työnantajakohtaiset palkkaperusteiset eläkemaksut. Tiedot vahvistetuista maksuista julkaistaan työnantajan verkkopalvelun eläkemaksut-osiossa joulukuun aikana.

Vuoden 2024 tasausmaksun tiedot julkaistaan kunnille ja hyvinvointialueille työnantajan verkkopalvelussa tammikuussa 2024.