Kevan hallitus esittää keskimääräiseksi palkkaperusteiseksi eläkemaksuksi 24,40 prosenttia palkoista

Eläkkeet
Eläkkeet

Kevan hallitus esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2020 palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta, joka on 23,40 prosenttia palkoista sekä jäsenyhteisökohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta, joka on keskimäärin 1,00 prosenttia palkoista.

Kevan jäsenyhteisön vuoden 2020 keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu olisi 24,40 prosenttia palkoista. Koska työnantaja edelleen pidättää työntekijän eläkemaksun, työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta on käytännössä arviolta keskimäärin 16,82 prosenttia palkoista.

Vuonna 2019 työnantajan palkkaperusteinen maksu on arviolta keskimäärin 17,22 prosenttia palkoista. Kilpailukykysopimuksessa sovittu työntekijän eläkemaksujen korotus laskee työnantajan maksutasoa 0,40 prosenttiyksikköä vuonna 2020.

Työansiopohjainen eläkemaksu ja keskimääräinen työkyvyttömyyseläkemaksu poikkeavat hieman 7.6.2019 päivätyn budjetointiohjeen laskennassa käytetyistä tiedoista. Vaikutus on hyvin pieni, jos työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu on budjetointiohjeessa ollut lähellä koko järjestelmän keskimääräistä maksutasoa, eli 24,40 prosenttia palkoista. Muussa tapauksessa työnantaja voi muuntaa 7.6.2019 päivätyssä budjetointiohjeessa annetun arvion vastaamaan tässä uutisessa mainittuja lukuja kaavalla (P-23,30)*(1,0/1,1)+23,40, missä P on budjetointiohjeessa annettu arvio palkkaperusteisen maksun kokonaismäärästä. Muutos vaikuttaa vastaavan suuruisena myös laskennalliseen työnantajan eläkemaksuun, mutta yllä olevaa kaavaa pitää soveltaa nimenomaan kokonaismaksuun.

Keva julkaisee työnantajakohtaiset tiedotteet vuoden 2020 vahvistetuista palkkaperusteisista eläkemaksuista joulukuussa 2019, kun Kevan valtuuskunta on päättänyt vuoden 2020 maksuosuuksista kokouksessaan 29.11.2019.

Eläkemenoperusteisen maksun kokonaismääräksi esitetään 737 miljoonaa euroa

Kevan hallitus esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2020 eläkemenoperusteinen maksu on yhteensä 737 miljoonaa euroa (706 miljoonaa euroa vuonna 2019). Eläkemenoperusteista maksua nostaa arvio palkkasumman kehityksestä.

Eläkemenoperusteinen maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken niiden vuonna 2020 maksettavien eläkeosien suhteessa, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005. Keva on julkaissut Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa työnantajakohtaisen ennusteen vuoden 2020 eläkemenoperusteisesta maksusta.