Hyvinvointialueet Kevan jäsenyhteisöiksi

Työnantajan ohjeet Hyvinvointialueet
Työnantajan ohjeet Hyvinvointialueet

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä (HE 241/2020) hyväksyttiin 23.6.2021.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäjinä tulevat toimimaan 21 hyvinvointialuetta, Helsinki ja HUS-yhtymä. Hyvinvointialueiden valmisteluorganisaatiot aloittavat toimintansa 1.9.2021 mennessä.

Hyvinvointialueet ovat lain mukaan Kevan jäsenyhteisöjä. Verohallinto perustaa kaikille hyvinvointialueille Y-tunnukset voimaanpanolain tultua voimaan. Kun hyvinvointialueiden Y-tunnukset on tiedossa, Keva antaa hyvinvointialueille eläkejärjestelynumerot.

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen. Hyvinvointialueiden henkilöstön eläketurva määräytyy Julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaan.

Lain mukaan hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.

Lue STM:n tiedot: Hallituksen esitys sote-uudistuksesta ja sen lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa (Stm.fi)