Hallituksen esitys Keva-lain muuttamiseksi annettu eduskunnalle

Keva
Keva

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle käsiteltäväksi esityksen Keva-lain muuttamisesta.

Lakia esitetään muutettavaksi niin, että Kevan olisi tehtävä riskiarvio osana strategista päätöksentekoaan ja riskienhallintaansa.

Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset Kevan työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvistä tehtävistä. Tarkoituksena on täsmentää lakia vastaamaan niitä tehtäviä, joita Keva hoitaa jo nykyisin. 

Valtiovarainministeriön tiedote