Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2024

Eläkkeet
Eläkkeet

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2024. Elinaikakerroin on 0,94692.

Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1962 syntyneiden vuonna 2024 tai sen jälkeen alkavia vanhuuseläkkeitä 5,308 prosenttia.

Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2024 alkavan työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviä työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta.

Lisäksi elinaikakerroin vaikuttaa vuonna 2024 alkaviin perhe-eläkkeisiin, osittaisiin varhennettuihin vanhuuseläkkeisiin ja työuraeläkkeisiin.

Mikä elinaikakerroin on?

Elinaikakerrointa käytetään eläkkeen laskennassa silloin, kun työeläke otetaan ensimmäistä kertaa maksuun. Kun työuran ajalta ansaittu eläke myönnetään, eläkkeen määrä kerrotaan elinaikakertoimella. Elinaikakerroin ei muutu tämän jälkeen.

Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa ja eläkemenoa sen mukaan, miten odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä muuttuu.
Jos keskimääräinen elinikä Suomessa jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää eläkkeitä.

Tavoitteena on, että työntekijät korvaisivat elinaikakertoimen eläkettä pienentävää vaikutusta olemalla työelämässä nykyistä pidempään.