Eläkkeet maksetaan myös kriisitilanteissa

Eläkkeet
Eläkkeet

Nykyinen maailmantilanne erilaisine kriiseineen saattaa aiheuttaa monenlaisia huolia. Eläkkeiden maksamisen suhteen ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan.

Eläkevakuutustoiminta ja siihen liittyvä eläkkeiden käsittely ja maksaminen sekä sijoitusvarallisuuden hoito ovat osa kansalaisten toimeentuloturvaa, jonka toimintakyky on turvattava myös vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Jotta eläkelaitokset voisivat toimia mahdollisimman pitkään ja häiriöttä vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, on niiden varautuminen asetettu lakisääteiseksi velvoitteeksi. Varautumisvelvoitteeseen kuuluu, että eläkelaitokset varmistavat tehtäviensä mahdollisimman häiriöttömän hoitamisen jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmia laatimalla sekä muilla etukäteistoimenpiteillä.

Kevassa ja koko Suomen työeläkealalla on varauduttu hyvin erilaisiin kriisitilanteisiin, jolla varmistetaan eläkkeiden maksaminen myös mahdollisissa poikkeusoloissa. Meillä on myös toimintamallit siltä varalta, että tietoliikenneyhteyksissä Kevan ja pankin välillä olisi haasteita. Olemme varautuneet myös kyberuhkia vastaan ja teemme yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.