Arviot Kevan jäsenyhteisöjen ja valtion eläkejärjestelmän työnantajien vuoden 2023 eläkemaksuista on julkaistu

Eläkkeet Työnantajan ohjeet
Eläkkeet Työnantajan ohjeet

Työnantajakohtaiset palkkaperusteisen eläkemaksun arviot on julkaistu työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa. Valitse tarkastelussa kohdevuodeksi 2023.

Vuoden 2023 keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on Kevan jäsenyhteisöillä arviolta 24,40 prosenttia palkoista ja valtion eläkejärjestelmässä 24,85 prosenttia palkoista.

Vuonna 2023 keskimääräisen työkyvyttömyyseläkemaksun odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin 2022 eli 1,10 prosenttia palkoista. Myös työansiopohjainen eläkemaksu pysyisi vuoden 2022 tasolla, Kevan jäsenyhteisöillä 23,30 prosenttia palkoista ja valtion eläkejärjestelmässä 23,75 prosenttia palkoista. Arvio perustuu Eläketurvakeskuksen tuoreimpaan lyhyen aikavälin ennusteeseen. Tarkennamme arvioita verkkosivuillamme, mikäli Eläketurvakeskuksen ennuste muuttuu.

Suurilla ja keskisuurilla työnantajilla vuosina 2020 ja 2021 alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet vaikuttavat työkyvyttömyyseläkemaksun suuruuteen. Pienillä työnantajilla ja uusilla työnantajilla työkyvyttömyyseläkemaksu on sama kuin keskimääräinen työkyvyttömyyseläkemaksu.

Ennusteen yhteydessä on julkaistu ”Maksun perusteet” -raportti niistä vuosina 2020 ja 2021 alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä ja kuntoutustuista, jotka suurilla ja keskisuurilla työnantajilla vaikuttavat työnantajan vuoden 2023 työkyvyttömyyseläkemaksuun. Lista voi täydentyä ja tapausten osuus omavastuisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta voi muuttua lopullista maksua vahvistettaessa.

Työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä työntekijän eläkemaksun. Vuonna 2023 työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä arviolta 7,15 prosenttia palkoista ja 53–62-vuotiailla arviolta 8,65 prosenttia palkoista. Työntekijän eläkemaksua ei laskuteta erikseen, vaan se sisältyy työnantajan palkkaperusteiseen eläkemaksuun.

Arviot tasausmaksuista 2023 alkaen

Kunnat ja hyvinvointialueet maksavat vuoden 2023 alusta tasausmaksua. Vuoden 2023 tasausmaksun työnantajakohtaiset arviot on julkaistu työnantajan verkkopalvelussa. Tasausmaksun määrää ei voi arvioida työnantajan vuoden 2022 eläkemenoperusteisen maksun määrän pohjalta, koska maksun perusteet muuttuvat täysin. Eläkemenoperusteinen maksu päättyy vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2022 lopullinen eläkemenoperusteinen maksu tarkentuu syksyllä 2023.