Ammatilliseen kuntoutukseen ja työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen liittyvät prosessit – usein kysyttyä

Työkyky
Työkyky

Kokosimme alle työnantajien meiltä usein kysymiä kysymyksiä ammatillisen kuntoutuksen prosessiin ja työkyvyttömyyseläkkeiden hakuprosessiin liittyen.

Kokosimme alle työnantajien meiltä usein kysymiä kysymyksiä ammatillisen kuntoutuksen prosessiin ja työkyvyttömyyseläkkeiden hakuprosessiin liittyen.

Onko ammatillisen kuntoutuksen vaikutuksia selvitetty?

Kyllä on. Noin kolme neljästä Kevan kuntoutukseen osallistuneista voi jatkaa työssä kuntoutuksen jälkeen.

Saako työnantaja tietoa työntekijänsä ammatillisen kuntoutuksen prosessiin liittyen Kevasta?

Jos työntekijä on kuntoutushakemuksessa antanut suostumuksen siihen, että työnantajalle, työterveyshuollolle tai muulle kuntoutuksen suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvalle taholle voidaan luovuttaa Kevasta kuntoutusasian hoitamiseen tarvittavia tietoja, niin kuntoutusasioista voidaan keskustella myös työnantajan kanssa.

On kuitenkin tärkeätä muistaa, että suostumus ei anna lupaa keskustella terveydentilaan liittyvistä asioista.

Saako työnantaja tiedon myönnetystä työkyvyttömyyseläkkeestä?

Jos työntekijälle myönnetään työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki, Keva lähettää siitä tiedon työnantajalle henkilöstöhallinnollisia tarpeita varten.

Vireillä olevasta eläkehakemuksesta tai hylkäävästä päätöksestä työnantaja ei saa Kevasta tietoa. 

Tuleeko työnantajan toimittaa Kevaan aina ns. TAK-lomake etuushakemuksen liitteeksi?

TAK-lomaketta, eli työnantajan kuvausta työntekijän työstä, työolosuhteista ja selviytymisestä työssä, suositellaan toimitettavaksi aina eläke- tai etuushakemuksen liitteenä Kevaan työntekijän hakiessa etuutta.

Jos hakemuksen liitteenä ei ole toimitettu TAK-lomaketta, Keva voi pyytää sitä työnantajalta. Keva pyytää TAK-lomaketta työnantajalta, jos se on välttämätöntä käsiteltävänä olevan eläkeasian ratkaisemiseksi.

Miten kuntoutusprosessi etenee? 

Ammatilliseen kuntoutukseen voi hakeutua siinä vaiheessa, kun henkilön työkyky uhkaa heikentyä sairauden vuoksi – mitä varhaisemmassa vaiheessa, sen parempi. Mahdollinen työkyvyttömyyseläke, myös kuntoutustuki, edellyttää, että työkyky on jo tosiasiassa heikentynyt sairaiden johdosta. Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen voidaan myöntää paitsi ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen perusteella, myös työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä. Oikeus kuntoutukseen tutkitaan aina, kun henkilö hakee työkyvyttömyyseläkettä. Jos oikeus on, siitä annetaan myönteinen päätös. 

Kuva: ammatillisen kuntoutuksen prosessi

ammatillinen kuntoutus uusi.PNG