Hankinnat

Kevan hankinnoista ilmoitetaan HILMAssa hankintalainsäädännön mukaisesti.

Videotuotantojen kilpailutuksen kysymykset ja vastaukset

Onko mahdollista jättää tarjous vain haastattelu- ja koulutusvideoiden tuotannosta?

Ei ole. Kuten tarjouspyynnön sivulla 1 todetaan osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Kysyisin valintaperusteista, pisteytyksestä. Tarjouspyynnössä sivulla 4 on kerrottu, että hinta on 60% ja laatu 40%. Laskukaavat ovat kuitenkin niin, että prosentit olisivat hinta 70% ja laatu 30%. Kumpi on oikein?

Sivulle 4 on jäänyt virhe laskukaavaan. Oikeat prosentit ovat: hinta 60 % ja laatu 40 %.

Toteatte seuraavaa: ”Tarjoajalla on oltava vähintään kaksi (2) hankinnan kohdetta vastaavaa referenssiä eli aiempaa toimitusta. Vastaavana pidetään vähintään vuoden kestänyttä sopimusta videotuotannoissa jonkin organisaation kanssa. Sopimuksiin on pitänyt kuulua vähintään kaksi videotuotantoa vuosittain.” Videotuotantoalalla voi olla pitkiäkin asiakassuhteita, joihin ei kuitenkaan liity varsinaista sopimusta, jolloin vaade ”vähintään vuoden kestävästä sopimuksesta” ei toteudu. Voitaisiinko tällaisena pitää vähintään vuoden kestänyttä asiakassuhdetta johonkin tilaajatahoon, jolloin kyseessä olisi siis pitkä ”sopimussuhde” vaikka varsinaista sopimusta ei olisikaan.

Sopimuksella tarkoitetaan tässä myös pitkäaikaista, vähintään vuoden kestänyttä asiakassuhdetta, jonka aikana samalle asiakasorganisaatiolle on tullut toteuttaa vähintään kaksi videotuotantoa.

Voitteko määrittää, mitkä ovat riittävinä pidettävät salaukset striimauksille?

Striimauksissa tietoliikenne tulee salata alan yleisellä käytännöllä huomioiden kuitenkin ettei haavoittuneita protokollia olisi käytössä. Jos striimaus tehdään www-sivuston kautta, niin sivuston salauksen kelpoisuuden voi tarkistaa työkalulla https://www.ssllabs.com/ssltest/. Keva edellyttää, että tuloksena pitää tulla A:lla alkava rating. Lisäksi striimauksissa rajauksia on voitava palvelussa tehdä ip-pohjaisesti sekä salasanapohjaisesti.

Tämän täsmennetyn kohdan johdosta tulemme julkaisemaan Hilmassa korjausilmoituksen.

Onko mahdollista luonnehtia ennakoituja/todennäköisiä katsojamääriä?

Katsojamäärät striimauksissa luonnollisesti vaihtelevat, arvion mukaan tyypillisin katsojamäärä olisi 100-300 katsojaa. Enimmillään katsojia on todennäköisesti muutama tuhat. Haastattelu- ja koulutusvideoiden katsojamäärät ovat suunnilleen samat kuin striimaustenkin.

Kevan ostot

Dokumenteissa tiedot Kevan tekemistä ostoista vuosilta 2012 - 2016. Keva haluaa ostojensa avoimella julkistamisella parantaa entisestään Kevan toiminnan läpinäkyvyyttä. Tiedot ovat julkisia ja päivitämme ne vuosittain.

Tiedoissa ovat mukana kaikki Kevan toimintamenojen ostot ja hankinnat lukuun ottamatta palkkoja ja vastaavia henkilöstöeriä, sekä työterveydenhuollon järjestämiseen ja liikesalaisuuksien piiriin kuuluvia tietoja.

 

Vuosi  Excel Pdf 
2016 Ostot 2016 Ostot 2016
2015 Ostot 2015 Ostot 2015
2014 Ostot 2014 Ostot 2014
2013 Ostot 2013 Ostot 2013
2012 Ostot 2012 Ostot 2012

Jos haluat lisätietoja, lähetä viesti osoitteeseen kevanostot[ät]keva.fi.

Asiakirjapyyntöjen palveluhinnaston löydät Medialle ja sidosryhmille -sivulta.