Hankinnat

Kevan hankinnoista ilmoitetaan HILMAssa hankintalainsäädännön mukaisesti.

Kevan tarjouspyyntö ammatillisen kuntoutuksen palveluista (nro 96/2018)

Julkaistu 5.6.2018

KYSYMYS:
Voiko vastuuhenkilönä toimia työntekijä, jolla on yli 5 vuoden osaaminen ammatillisesta työeläkekuntoutuksesta kuntoutusasiantuntija työeläkeyhtiössä?
VASTAUS:
Työeläkeyhtiön kuntoutusasiantuntijana toiminen ei vastaa Kevan edellyttämää vähimmäisvaatimusta työkokemuksen osalta. Edellytämme, että vastuuhenkilöllä on vähintään kolmen (3) vuoden kokemus työeläkevakuuttajien ammatillisen kuntoutuksen toimeksiantojen hoitamisesta viimeisen viiden (5) vuoden aikana tarjousten jättöpäivästä laskettuna. (Tarjouspyynnön kohta 10.1.A).

KYSYMYS:
Miten työkokemusta laskettaessa huomioidaan perhevapaa?
VASTAUS:
Otamme huomioon työkokemusta laskettaessa vain ajan, jonka henkilö on ollut työssä ja hänen työhönsä on kuulunut työeläkevakuuttajan ammatillisen kuntoutuksen toimeksiantojen hoitaminen. Emme huomioi perhevapaa-aikaa tai muita vastaavia vapaita (Tarjouspyynnön kohta 10.1.A). Tarjouspyynnön liitelomakkeella 5 (CV-lomake) kohdassa ”Vastuuhenkilön työkokemuksen pituus työeläkevakuuttajien ammatillisen kuntoutuksen toimeksiantojen hoitamisesta” tulee ilmoittaa ainoastaan edellä mainittu työssäoloaika.

KYSYMYS:
Voidaanko työkokeiluja laskettaessa tarkastella vuotta 2016, jos vuoden 2017 on ollut perhe- tai opintovapaalla?
VASTAUS:
Otamme vertailussa huomioon kokemuksen työeläkevakuuttajan ammatillisen kuntoutuksen toimeksiannoista vain vuodelta 2017 (tarjouspyynnön kohta 10.1.D).

KYSYMYS:
Ammatillisen kuntoutuksen peruspalvelussa viitataan palvelun sisältävän pääsääntöisesti yhden työkokeilun. Miten laskutamme, jos palveluun on tarvetta sisällyttää useampi työkokeilu?
VASTAUS:
Ammatillisen kuntoutuksen peruspalvelun hinta on kiinteä. Vaikka peruspalvelun toimeksiantoon sisältyisi useampi työkokeilu, palvelusta voi laskuttaa vain siitä sovitun hinnan (Liite 7, Keskeiset sopimusehdot kohta 8).

KYSYMYS:
Miten toimitaan, jos henkilö ei ole kuntoutustuella, mutta olisi tarvetta ohjata pitkäkestoiseen työhön paluun tukeen?
VASTAUS:
Pitkäkestoinen työhön paluun tuki on työeläkevakuuttajien yhteinen palvelu, jonka sisältö määritellään yhteisesti. Pitkäkestoisen työhön paluun tuki on käytettävissä silloin, kun hakija täyttää tietyt edellytykset. Palvelu on suunnattu pitkään työstä poissaolleille kuntoutustuella oleille eikä sitä voida tarjota hakijalle, joka ei ole ollut kuntoutustuella.

KYSYMYS:
Miten toimitaan, jos palvelua on tarpeen vaihtaa peruspalvelusta pitkäkestoiseen työhön paluun tukeen?
VASTAUS:
Keva arvioi, täyttyvätkö sovitut edellytykset pitkäkestoiselle työhön paluun tuelle ja antaa siihen toimeksiannon. Jos palveluntuottaja arvioi peruspalvelun alkuselvittelyn aikana, että hakija hyötyisi enemmän pitkäkestoisesta työhön paluun tuesta, Keva arvioi tilanteen tarvittaessa uudelleen.

KYSYMYS:
Miten laskutetaan, jos pitkäkestoisessa työhön paluun tuessa toteutuu 1 työkokeilu ja se päättyy lyhyeen? Miten laskutetaan, jos työkokeilu toteutuu vain yhdellä työnantajalla, mutta on kestoltaan pitkä. Työmääränä 3:n työkokeilun järjestäminen voi olla yhtä suuri kuin yhteensä vuoden mittaisen työkokeilun järjestäminen ja seuranta. Määräytyykö laskutus keston vai työnantajien mukaan?
VASTAUS:
Pitkäkestoinen työhön paluun tuki sisältää 1-3 työkokeilua. Jos ensimmäinen työkokeilu päättyy lyhyeen, tavoitteena on, että palveluntuottaja tukee kuntoutujaa ja etsii hänelle uuden työkokeilupaikan.  Työkokeilut voivat yhteensä kestää noin vuoden. Yksi työkokeilu ei voi kestää yhtä vuotta (Liite 1, Palvelukuvaus).
Hintalomakkeella (liite 6) ilmoitetaan pitkäkestoisen työhön paluun tuen kokonaishinta sekä erilliset hinnat alkuselvittelylle ja työkokeilun järjestämiselle. Palvelu voidaan laskuttaa kerralla toimeksiannon päättymisen jälkeen. Palvelu voidaan laskuttaa myös erissä ja tämän vuoksi lomakkeella ilmoitetaan alkuselvittelyn ja yhden työkokeilun järjestämisen hinta erikseen. Jos palvelu laskutetaan erissä, ilmoitettu kokonaishinta ei saa ylittyä.
Järjestetystä työkokeilusta laskutetaan lomakkeelle ilmoitettu hinta riippumatta työkokeilun kestosta.

KYSYMYS:
Tarkoittaako resurssiselvityksen kuvauksessa mainittu alkuhaastattelu ensitapaamista – vai peruspalveluun kuuluvaa alkuhaastattelupalvelua? Pitääkö olla erillinen lausunto alkuhaastattelusta?
VASTAUS:
Palvelukuvauksessa (liite 1) on kuvattu resurssiselvityksen sisältö. Resurssiselvitykseen kuuluva alkuhaastattelu on resurssiselvityksen ensitapaaminen eikä se ole palvelukuvauksessa kuvattu alkuselvittely. Resurssiselvitykseen voi saada toimeksiannon alkuselvittelyn aikana tai sen jälkeen. Keva voi myös ostaa pelkän resurssiselvityksen, jos hakijalla on ollut alkuselvittely jo aiemmin ja toimeksianto ei ole silloin jatkunut.
Jos palveluntuottaja pitää resurssiselvitystä tarpeellisena kesken alkuselvittelyn, hän voi kääntyä Kevan puoleen tekemättä alkuselvittelystä yhteenvetoa. Resurssiselvityksen alkuhaastattelusta eli ensitapaamisesta ei tehdä erillistä lausuntoa.
 
KYSYMYS:
Sisältyvätkö matkakulut palveluiden hintoihin?
VASTAUS:
Matkakulut sisältyvät palvelujen hintaan (Liite 7, Keskeiset sopimusehdot kohta 8).

KYSYMYS:
Huomioidaanko vertailussa Kelan palvelujen toimeksiannot?
VASTAUS:
Vertailussa huomioidaan työkokemus vain työeläkevakuuttajien ammatillisen kuntoutuksen toimeksiantojen hoitamisesta (tarjouspyynnön kohta 10.1.A) ja kokemus työeläkevakuuttajien ammatillisen kuntoutuksen toimeksiannoista vuodelta 2017 (tarjouspyynnön kohta 10.1.D).
Jos henkilö on tehnyt Kelan toimeksiantoja, mutta hänen työhönsä on kuulunut myös työeläkevakuuttajien ammatillisen kuntoutuksen toimeksiantojen hoitamista vähintään kolmen (3) vuoden aikana viimeisen viiden (5) vuoden aikana tarjousten jättöpäivästä laskettuna, Kevan asettama vähimmäisvaatimus työkokemuksen osalta täyttyy. 

KYSYMYS:
Jos vastuuhenkilöllä on 2,5 vuoden työkokemus työeläkevakuuttajien ammatillisen kuntoutuksen toimeksiantojen hoitamisesta tarjouksen jättöpäivään mennessä ja 3 vuotta täyttyisi ennen sopimuskauden alkamista, täyttyykö Kevan edellyttämä vähimmäisvaatimus?
VASTAUS:
Kolmen vuoden työkokemus työeläkevakuuttajien ammatillisen kuntoutuksen toimeksiantojen hoitamisesta pitää olla täyttynyt tarjouspyynnön mukaisesti viimeistään tarjouksen jättöpäivänä.

Kevan ostot

Dokumenteissa tiedot Kevan tekemistä ostoista vuosilta 2012 - 2017. Keva haluaa ostojensa avoimella julkistamisella parantaa entisestään Kevan toiminnan läpinäkyvyyttä. Tiedot ovat julkisia ja päivitämme ne vuosittain.

Tiedoissa ovat mukana kaikki Kevan toimintamenojen ostot ja hankinnat lukuun ottamatta palkkoja ja vastaavia henkilöstöeriä, sekä työterveydenhuollon järjestämiseen ja liikesalaisuuksien piiriin kuuluvia tietoja.

 

Vuosi  Excel Pdf 
2017 Ostot 2017 Ostot 2017
2016 Ostot 2016 Ostot 2016
2015 Ostot 2015 Ostot 2015
2014 Ostot 2014 Ostot 2014
2013 Ostot 2013 Ostot 2013
2012 Ostot 2012 Ostot 2012

Jos haluat lisätietoja, lähetä viesti osoitteeseen kevanostot[ät]keva.fi.

Asiakirjapyyntöjen palveluhinnaston löydät Medialle ja sidosryhmille -sivulta.