Personer födda 1963 får pensionsutdrag i september

Pensioner
Pensioner

Om du är född 1963 och arbetar i den offentliga sektorn får du i år ett brev och pensionsutdrag från Keva. Du har redan nu möjlighet att läsa dem i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

I brevet finns information om den lägsta pensionsåldern för personer födda 1963: den är 65 år och nås år 2028. Därtill uppges den målsatta pensionsåldern som nås 2029 eller 2030.

Brevet om att den målsatta pensionsåldern nås samt pensionsutdraget finns redan i webbtjänsten Dina pensionsuppgifter där det är lätt att läsa dem. Vi postar brevet och utdraget till de kunder som inte läser dem i vår nättjänst.

Kolla utdraget och meddela eventuella korrigeringar

I pensionsutdraget ser du anställningarna i den offentliga och den privata sektorn samt de pensionsgrundande förmånerna.

Kolla uppgifterna i pensionsutdraget: ditt pensionsbelopp beräknas utifrån uppgifterna i det.

Om det finns uppgifter som behöver korrigeras i utdraget, läs då anvisningen för korrigering på sidan Kolla ditt pensionsutdrag.

Beställ ett pensionsförslag

I brevet finns också information om vårt pensionsförslag som pilottestas med våra kunder som är födda 1962 och 1963.

Du kan beställa ett pensionsförslag och en påminnelse om att ålderspensioneringen närmar sig i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Undantag i utskicket

Personer med en yrkesbaserad pensionsålder får också ett brev och pensionsutdrag men i brevet finns ingen information om den målsatta pensionsåldern eftersom den inte gäller de personer som har valt yrkesbaserad pensionsålder.

Brevet och pensionsutdraget skickas inte till militärer, inte heller till personer som har en avgångsålder.

Om du har beställt dokumenten från Keva uteslutande i elektronisk form kan dokumenten endast läsas i tjänsten Dina pensionsuppgifter. De skickas då inte per post.