Kevas statistik över pensionsavgången per landskap och kommun publicerad

Arbetsliv Pensioner
Arbetsliv Pensioner

Statistiken per landskap och kommun visar tydliga regionala skillnader i pensioneringen av kommunalt anställda över de kommande åren. Pensionsavgången är de närmaste åren minst på Åland och i Nyland och störst i Lappland, Kajanaland och Norra Karelen.

Den statistik som publicerades i dag kompletterar de riksomfattande prognoser som publicerades i början av februari och som visade att var tredje kommunalt anställd kommer att gå i pension under de närmaste tio åren. Den nypublicerade statistiken prognostiserar utvecklingen över de närmaste fem åren.

Pensionsavgången varierar efter kommunstorlek: ju mindre kommun, desto större andel av de pensionsförsäkrade uppskattas gå i ålderspension de närmaste åren. Uppskattningarna över invalidpensioner varierar däremot inte nämnvärt efter kommunstorlek.

Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen ser utvecklingen som oroväckande.
– Pensionsavgångarna försvagar kommunernas serviceproduktionskapacitet i hela landet, men särskilt i utflyttningsregionerna, säger han.

– Den åldrade, allt mer koncentrerade befolkningen, den sjunkande nativiteten och oron över tillgången på arbetskraft samt kommunernas allt kärvare ekonomiska situation intensifierar utvecklingen. För att hindra denna utveckling krävs arbetskraftsinvandring, en ökad sysselsättning av partiellt arbetsföra och insatser för att motverka arbetsoförmåga. Det som också krävs är en reform av utbildningen - särskilt vuxenutbildningen - och en uppmuntran till sysselsättning av pensionärer samt en sundare kommunal ekonomi, konstaterar Kietäväinen.

Prognos över pensionsavgång, per region 2020–2024 (på finska, pdf)
Prognos över pensionsavgång, per kommun och yrkesgrupp 2020–2024 (på finska, xls)

Nyhet 5.2.2020
Var tredje kommunalt anställd går i pension inom tio år

Ytterligare information:
Timo Kietäväinen, verkställande direktör, tfn 0400 486 043
Petra Sohlman, statistikanalytiker, tfn 041 547 1745
Katinka Lybäck, statistikchef, tfn 0400 320 367
e-post: fornamn.efternamn@keva.fi