Keva beviljade 500 000 euro i arbetslivsutvecklingspengar till 21 projekt i kommunsektorn och kyrkan

Arbetsförmåga Arbetsliv
Arbetsförmåga Arbetsliv

I de projekt som beviljades Kevas arbetslivsutvecklingspengar betonades denna gång de aktuella utmaningarna i arbetslivet, ändringar i arbetet, arbetshälsan och stödet för psykisk hälsa samt utveckling av gemenskapen.

Syftet med de projekt som beviljats arbetslivsutvecklingspengar är att utveckla metoder genom vilka frånvaro på grund av psykisk ohälsa och ökningen i den psykiska belastningen kan dämpas och som förbereder för ändringar i hybridarbete, omvälvningar i arbetet och ändringar i organisationerna, stärker växelverkan och gemenskapen samt utvecklar personalens förankring i arbetet och behållande av personalen. På lång sikt väntas metoderna minska risken för arbetsoförmåga och stärka arbetsförmågan på ett proaktivt sätt.

Totalt 21 projekt beviljades arbetslivsutvecklingspengar på olika håll i Finland. Finansiering delades ut till fler projekt än tidigare: det totala antalet ökade med fyra jämfört med i fjol. I synnerhet små kommuner sökte aktivt finansiering i år.

Med hjälp av utvecklingspengar kan organisationerna pröva och utveckla nya slags processer för att stödja arbetsförmågan.

– Den psykiska belastningen i arbetet, förebyggande av problem med psykisk ohälsa och stöd i form av lågtröskeltjänster betonades allt mer i ansökningarna. Också utveckling av processer och verksamhetsmodeller för arbetsmiljöledning samt utveckling av gemenskapsstyrning på arbetsplatserna lyftes fram i likhet med tidigare år, säger Kati Korhonen-Yrjänheikki, direktör, arbetsgivarkundrelationer och arbetsförmåga.

– Den här gången valde vi att bevilja arbetslivsutvecklingspengar till flera projekt med ett liknande tema. Målet är att främja nätverkande i anslutning till temat, säger Korhonen-Yrjänheikki.

– Arbetslivsutvecklingspengar har etablerat sin ställning som en metod för genomslagskraftig och proaktiv arbetsmiljöledning. Vi är glada att organisationer av många olika typer vill utveckla arbetslivet och minska risken för arbetsförmågan med hjälp av projekt som stöds av Keva, säger Kevas vice verkställande direktör Tapani Hellstén.

Tidigare mottagare av arbetslivsutvecklingspengar på Kevas webbplats

Ytterligare information:

Tapani Hellstén, vice verkställande direktör, tfn 0400 603 144
Kati Korhonen-Yrjänheikki, direktör, arbetsgivarkundrelationer och arbetsförmåga, tfn 040 700 3335
Taina Tuomi, utvecklingschef, tfn 040 743 2491

Projekt som beviljas arbetslivsutvecklingspengar 2021

Asikkala kommun (10 000 euro)
Asikkalan työhyvinvoinnin sankarit -hanke

Karlö kommun (15 000 euro)
Yhteisölliseksi osaajaksi vahvuuksien voimalla

Hollola kommun (20 000 euro)
Hybridityöllä hyvinvointia

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (40 000 euro)
KAMKn voittamisen polku - Coaching kulttuurin rakentaminen ammattikorkeakouluun

Kauhajoki stad (20 000 euro)
Yhteistoiminnalla työhyvinvoinnin kasvuun yli toimialarajojen

Kemin Satama Oy (10 000 euro)
Työkyvyn kehittämistä ketterästi

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (10 000 euro)
Huolesta hyvään ja turvalliseen arkeen

Laihela kommun (10 000 euro)
Ennakoivan työkykyjohtamisen toimivat mallit käyttöön

Lappo stad (30 000 euro)
Työelämätaitojen osaamismerkit - Lapuan kaupungin malli

Lappo domkyrkoförsamling (20 000 euro)
Elinkaaripalvelulla asiakasarvoa ja työhön uutta yhteistä kipinää

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (15 000 euro)
Hyvinvoiva osaaja organisaation voimavarana

Uleåborgs stift (10 000 euro)   
RatKee -ratkaisukeskeinen, ennaltaehkäisevän konsultoinnin hanke

Uleåborg Stadsteater Ab (30 000 euro)
Kulisseista parrasvaloihin: työhyvinvointia teatteriin

Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen, Siun sote (50 000 euro)             
Hyvinvoiva siunsotelainen - kriittinen menestystekijä

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy (10 000 euro)
Ohjelma ikääntyvien työntekijöiden tukemiseksi

Seinäjoki församling (30 000 euro)
TyKillä voimaa ja iloa työhön

Siun työterveys Oy (15 000 euro)
Virtuaalinen oppimisympäristö uuden työterveyshoitajan osaamisen kehittäjänä

TeeSe Botnia Oy Ab (15 000 euro)                    
Vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta työkykyjohtamiseen

Nylands förbund (75 000 euro)
Maakuntien liitot: Yhdessä oppien ja kehittyen

Vanda stad (45 000 euro)
Kestävä työkyky - mielen hyvinvoinnin palvelujen edistäminen

Viitasaari stad (20 000 euro)
Tietoa, taitoa ja tahtoa mielen tukemiseen