Handläggningen av invalidpensioner är fortfarande överbelastad

Pensioner
Pensioner

Handläggningen av pensionsansökningar är tidvis överbelastad. Det har tyvärr lett till att handläggningstiderna för pensionsansökningar har blivit längre.

Under 2018 har pensionsansökningarna ökat i antal. I synnerhet antalet ansökningar om invalidpensioner och yrkesinriktad rehabilitering har ökat så mycket att handläggningen har tidvis varit överbelastad. Det har tyvärr också lett till att handläggningstiderna har blivit längre.

I synnerhet de som söker förlängning av rehabiliteringsstöd som upphör 31.12 måste nu i slutet av året förbereda sig på ett litet dröjsmål i handläggningen av ansökan. Det lönar sig att söka förlängning av rehabiliteringsstödet omkring en månad innan det föregående rehabiliteringsstödet upphör.

Vi beklagar de olägenheter som överbelastningen förorsakar. Vi gör vårt bästa för att våra kunders utkomst inte ska avbrytas.