Ammatti vaikuttaa eläkkeeseen

Joissain ammateissa työskentelevillä voi olla vielä voimassa ammatillisia tai henkilökohtaisia eläkeikiä tai eroamisikiä. Myös muita erityisiä säädöksiä on tietyissä ammateissa toimivilla.

Diplomaattien puolisot

Ulkoasiainhallinnon virkamiehen mukana asemamaahan seuraava puoliso voi saada erityiskorvausta. Monesti puolison työllistyminen ulkomailla voi olla hankalaa, joten erityiskorvaus täydentää hänen työeläkettään. Erityiskorvausta voivat hakea myös muut, joiden virkamiespuoliso on työskennellyt Suomen edustustossa ulkomailla.

Diplomaattien puolisot

Omais- ja perhehoitajat

Omaishoitajana tai perhehoitajana saamastasi korvauksesta kertyy eläkettä. Eläkkeen saamiselle on kuitenkin tietyt ehdot, joihin voit tutustua tarkemmin.

Omais- ja perhehoitajat

Opettajat

Yleisen eläkeiän lisäksi opettajilla on käytössä vielä ammatillisia ja henkilökohtaisia eläkeikiä. Eläkeuudistuksen myötä kaikki julkisella alalla työskentelevät opettajat kuuluvat JuELin piiriin.

Opettajat

Kansanedustajat, ministerit, presidentti ja mepit

Keva hoitaa kansanedustajien, ministerien sekä presidenttien eläkeasiat. Lisäksi Keva myöntää ja maksaa Euroopan parlamentin jäsenten eli meppien eläkkeet ennen vuotta 2009 tehdystä työstä. Kansanedustajana toiminut henkilö voi lisäksi saada sopeutumiseläkettä tai -rahaa, jos hän jää työttömäksi edustajakautensa jälkeen.

Kansanedustajat, ministerit, presidentti ja mepit

Poliisit

Poliisit voivat jäädä vanhuuseläkkeelle yleisessä eläkeiässä. Joillain poliiseilla on vielä käytössä ammatillisia ja henkilökohtaisia eläkeikiä sekä tehtäväkohtaisia eroamisikiä.

Poliisit

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön eläkkeet

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilökunnan työeläketurva poikkeaa monin paikoin muista työeläkkeistä. Eläkeuudistus toi muutoksia myös sotilaseläkejärjestelmän piiriin kuuluvien eläkkeisiin. 

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön eläkkeet

Valtion palveluksessa ulkomailla työskennelleet

Valtion palveluksessa työskennelleet, muut kuin Suomen kansalaiset voivat saada tietyissä tapauksissa ylimääräistä eläkettä. Hakeminen tapahtuu alla olevalla hakemuslomakkeella. 

Lomake: Valtion palveluksessa ulkomailla työskennelleen muun kuin Suomen kansalaisen ylimääräinen eläke (pdf) (55 kb)