Ammatillinen kuntoutus - tartu mahdollisuuteen

Ammatillinen kuntoutus auttaa sinua pysymään työelämässä terveydellisistä rajoitteista huolimatta. Vaikka sairautesi estäisi nykyisessä työssä jatkamisen, löytyy usein muita työtehtäviä, joihin työkykysi riittää.

Ammatillinen kuntoutus -esite.pdf (68 kb)

 

Testaa mahdollisuutesi saada Kevan rahoittamaa ammatillista kuntoutusta 

Riddlekuva-tabletti-640-x-190.png

Hae ammatillista kuntoutusta

Voit hakea ammatillista kuntoutusta, vaikka sinulla ei vielä ole tarkempaa ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmaa. 

Voit hakea ammatillista kuntoutusta, vaikka työkyvyttömyyseläkehakemuksesi olisi hylätty.

Jos saat myönteisen päätöksen hakemukseesi, saat sen liitteenä arvion kuntoutusetuuden määrästä.

Tee hakemus ja lähetä tarvittavat liitteet Omat eläketietosi -palvelussa

Omat eläketietosi -palvelussa teet helposti ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen ja lähetät tarvittavat liitteet. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin.

Lähettämällä hakemuksen sähköisesti nopeutat asiasi käsittelyä.

1. Kirjaudu Omat eläketietosi -palveluun

2. Siirry Tee hakemus -sivulle ja täytä kuntoutushakemus kohdassa Ammatillinen kuntoutus

3. Liitä mukaan seuraavat liitteet

Liitteiden muuttaminen sähköiseen muotoon:

4. Saat Kevasta päätöksen noin kolmen viikon kuluttua hakemuksen saapumisesta

 

Ammatillisen kuntoutuksen eteneminen.png

 

Jos kuntoutushakemus hylataan.png

 

Jos et voi käyttää Omat eläketietosi palvelua

Jos et voi käyttää sähköistä Omat eläketietosi -palvelua, voit hakea ammatillista kuntoutusta kirjallisesti.

Täytä ja tulosta alla oleva hakemuslomake ja lisää hakemukseen alla luetellut liitteet.

Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen: Keva, 00087 KEVA

Tutustu kuntoutuksen vaihtoehtoihin

Ammatillinen kuntoutus tarjoaa useita keinoja kuntoutua takaisin työelämään. Tilanteestasi riippuu, mikä sopii sinulle parhaiten.

Työkokeilu

Työhönvalmennus

Uudelleenkoulutus

Elinkeinotuki

Tarvittaessa voit saada apua kuntoutussuunnitelman laatimiseen. Jos kuntoutussuunnitelman laatiminen yhdessä työantajan ja työterveyshuollon kanssa ei ole mahdollista, Keva voi tehdä toimeksiannon kuntoutuksen palveluntuottajalle. Palveluntuottaja auttaa sinua henkilökohtaisesti suunnitelman laadinnassa. Ennen toimeksiannon tekemistä, työpaikan työjärjestelymahdollisuudet tulee kuitenkin selvittää.

Lue tarkemmin esitteestä: 

Apua kuntoutussuunnitelman laatimiseen.pdf (34 kb)

Työkokeilu

Työkokeilu voi

 • auttaa sinua palaamaan takaisin aikaisempaan työhösi tai
 • mahdollistaa siirtymisen uusiin, terveydentilasi kannalta paremmin soveltuviin työtehtäviin tai
 • auttaa arvioimaan työtehtävien soveltuvuutta ennen koulutukseen hakeutumista.

Voit olla työkokeilussa joko nykyisellä työantajallasi tai uudella työnantajalla. Jos työsuhteesi on voimassa, selvitä työkokeilumahdollisuuksia aina ensin työnantajasi kanssa. Laadi työkokeilusuunnitelma yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon tai sinua hoitavan tahon kanssa.

Työkokeilun kesto on yleensä 3 kuukautta. Se voi jatkua työhönvalmennuksena, jos työtehtävät vaativat uusien taitojen hankkimista.

Työaika voi vaihdella 4 - 8 tunnin välillä. Tavallisesti työaikaa pidennetään työkokeilun aikana asteittain. Työkokeilun tuntimäärä ei vaikuta kuntoutusetuuden määrään. Jos työkokeilun aikana näyttää siltä, että työskentely sujuu vain osa-aikaisesti, on hyvä selvittää, olisitko oikeutettu osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Keskustele asiasta työkokeilun seurantapalaverissa. Ota yhteyttä Kevan kuntoutusasiantuntijaan, jos työajan pidentäminen ei onnistu. 

Vuosilomat tulisi pitää ennen tai jälkeen työkokeilun, jotta työkokeilujakso olisi katkeamaton. Tiedossa olevista keskeytyksistä tulisi ilmoittaa Kevaan jo hakemisvaiheessa. Kevan kuntoutusasiantuntija keskustelee asiasta kanssasi.

Työpaikalla on suositeltavaa pitää seurantapalaveri työkokeilun aikana työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kesken. Kevan kuntoutusasiantuntijaan on hyvä olla yhteydessä erityisesti silloin, jos työkokeilussa ilmenee ongelmia.

Työkokeilun päätteeksi pidetään loppupalaveri ja täytetään työkokeilun arviointilomake yhdessä esimiehen kanssa. Arviointilomake tulee tulee palauttaa Kevaan. 

Tietoa Kevan tukemasta työkokeilusta (24 kb) Lomake: Lausunto työkokeilusta (42 kb) Ohjeita työkokeilun tai työhönvalmennuksen aloittavalle.pdf (81 kb)

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus auttaa sinua siirtymään uusiin työtehtäviin joko nykyisellä työnantajallasi tai uudelle työnantajalle. Työhönvalmennuksen aikana voit opetella uudessa tehtävässä vaadittavia tietoja ja taitoja työssä oppimalla sekä tarvittaessa osallistumalla ammattitaitoasi vahvistavaan lisä- tai täydennyskoulutukseen.

Työhönvalmennuksen kesto sovitaan yksilöllisesti. Työhönvalmennuksen kesto riippuu siitä, kuinka paljon uutta opittavaa uuteen tehtävään siirtyminen sinulta edellyttää. Kesto voi vaihdella kolmesta kuukaudesta yli vuoteen.

Työhönvalmennuksen toteutus edellyttää, että laadit työnantajan kanssa vapaamuotoisen työhönvalmennusohjelman. Työhönvalmennusohjelman lähtökohtana on nykyisen osaamisesi ja tulevassa työtehtävässä vaadittavan osaamisen arvioiminen. Työhönvalmennusohjelma tarkoittaa suunnitelmaa puuttuvan osaamisen hankkimiseksi.

Vapaamuotoisesta suunnitelmasta tulisikin ilmetä

 • työhönvalmennuksen tavoite
 • suunnitelma työpaikalla tapahtuvasta perehdytyksestä (työtehtävien kuvaus, perehdytyksestä vastaava henkilö)
 • suunnitelma työpaikan ulkopuolella tapahtuvasta opetuksesta (esimerkiksi kurssin aikataulu ja hinta)
 • työhönvalmennuksen seuranta.

Työhönvalmennus voi olla joko palkallinen tai palkaton. Pitkäkestoiseen työhönvalmennukseen voi myös sisältyä vuosilomaa. Palkanmaksusta ja vuosilomista sinun tulee sopia työnantajasi kanssa.

Työhönvalmennuksen suunnittelu

Malli työhönvalmennusohjelmasta.pdf (37 kb)

Lue myös blogi: Työhönvalmennuksella pidetään arvokas osaaminen organisaatioissa

Uudelleenkoulutus

Voit saada Kevalta tukea lisä- tai uudelleenkoulutukseen, jos terveydentilaasi sopivaa työtä ei löydy oman työpaikkasi järjestelyin tai aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Koulutus voi olla monimuoto- tai kokopäiväkoulutusta, oppisopimuskoulutusta tai toisinaan myös kursseja ja täydennyskoulutusta.  Ammatillisena kuntoutuksena ei kuitenkaan tueta perus- ja pohjakoulutuksen suorittamista.  Uuden koulutus- ja ammattialan tulee olla terveyden kannalta sopiva.

Tietoa opiskelusta Kevan tuella.pdf (49 kb) Ohje työeläkekuntoutuksen tuella opiskeleville.pdf (127 kb)

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on hyvä tapa hankkia uusi ammatti. Keva voi tukea myös oppisopimuskoulutuksen suorittamista ammatillisena kuntoutuksena.

Elinkeinotuki 

Oman yrityksen perustamiseen, muuttamiseen tai ammatin harjoittamiseen Keva voi myöntää elinkeinotukea. Elinkeinotuki on osittainen avustus yritystoiminnan välttämättömiin hankintoihin.

Lisätietoa kuntoutuksen suunnitteluun

Videolta opastusta kuntoutuksen suunnitteluun. Mukana myös vinkkejä alanvaihdon pohdintaan.

 

Lisätietoja

Kun tarvitset lisätietoja ammatillisesta kuntoutuksesta, ota yhteyttä eläkeneuvontaamme.

Ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen edellytykset

Sinulla on mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen, jos

 • et ole täyttänyt alinta vanhuuseläkeikääsi
 • sinulla on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina
 • olet ollut vakiintuneesti työelämässä eli sinulla on ammatti ja työkokemusta useamman vuoden ajalta
 • työansiosi ovat viideltä edeltävältä kalenterivuodelta yhteensä vähintään 36 342,90 euroa (vuoden 2020 tasossa)
 • kuntoutuksen avulla voidaan auttaa työssä jatkamistasi
 • et ole oikeutettu tapaturman tai liikennevahingon perusteella myönnettävään ammatilliseen kuntoutukseen.

Tietoa kuntoutusetuuksista, verotuksesta ja kulukorvauksista

Kuntoutusetuudet

Verotus

Työskentely kuntoutuksen aikana

Kuntoutusraha opintojen loma-aikana

Kulukorvaukset

Kuntoutus kannattaa taloudellisesti

Ammatillinen kuntoutus ja sitä kautta työssä jatkaminen kannattaa taloudellisesti:

 • työkokeilun tai koulutuksen ajalta saat kuntoutusetuutta
 • toimeentulo ammatillisen kuntoutuksen aikana on parempi kuin eläkkeellä ollessa
 • kuntoutus on myös satsaus tulevaisuuteen, sillä vanhuuseläkkeesi on sitä parempi, mitä pidempään jatkat työelämässä.

Työ tuo myös sisältöä elämään ja luo hyvinvointia. Työkokeilun tai koulutuksen kautta voit uudistaa ja laajentaa osaamistasi tai löytää itsellesi kokonaan uuden paremmin sopivan työn.

Kuntoutusetuudet

Keva maksaa työkokeilun tai koulutuksen ajalta kuntoutusrahaa. Kuntoutusraha vastaa suuruudeltaan työkyvyttömyyseläkkeen määrää korotettuna 33 prosentilla. Saat Kevasta tarvittaessa etukäteen tarkan laskelman kuntoutusrahasi suuruudesta.

Jos saat jo määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea, sinulle maksetaan kuntoutuksen ajalta 33 prosentin suuruista kuntoutuskorotusta.

Kuntoutusetuuden maksupäivät:

 • kunta-alan työntekijöille kuukauden 3. arkipäivä
 • valtion työntekijöille kuukauden 20. päivä
 • kirkon ja Kelan henkilöstölle kuukauden ensimmäisenä arkipäivä.

Kuntoutusrahan ja –korotuksen verotus

Keva pidättää kuntoutusrahasta ja -korotuksesta verokortin perusteella veroa. Verokortin saat verotoimistosta.

 • Jos saat kuntoutusrahaa, pyydä verokortti sosiaalietuutta varten.
 • Jos saat kuntoutuskorotusta, pyydä, että eläkeverokorttiisi lisätään myös maininta kuntoutuskorotuksesta.

Jos lähetät Kevaan palkkaverokorttisi, pidätämme kuntoutusrahasta veroa vähintään 25 %.

Kuntoutuskorotuksen osuudesta peritään veroa 40 % ellei eläkeverokortissa ole mainintaa kuntoutuskorotuksesta (verohallinnon ohje).

Jos haluat tietää lisää etuuksien verotuksesta, ota yhteyttä suoraan verotoimistoon.

Työskentely ammatillisen kuntoutuksen aikana

Ammatillisen kuntoutuksen aikana voit olla töissä ja saada palkkatuloja, kunhan ansiosi eivät ylitä sinulle laskettua ansiorajaa. Ansioraja lasketaan aikaisempien tulojesi perusteella.  

Jos tulosi ylittävät ansiorajan, kuntoutusrahasi maksetaan osakuntoutusrahana.  Osakuntoutusrahan määrä on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.  

Jos palkkatulosi ylittävät tai vastaavat aikaisempaa vakiintunutta ansiotasoasi, kuntoutusrahaa ei makseta ollenkaan.  

Muistathan, että työskentely ei myöskään saa haitata ammatillisen kuntoutuksen toteutusta, mm hidastaa opintoja.  

Lisätietoja kuntoutusrahan ansiorajasta saat soittamalla Kevan eläkeneuvontaan tai ottamalla yhteyttä Omat eläketietosi -palvelun viestipalvelun kautta (kohta Omat viestit).  

Kuntoutusraha opintojen loma-aikoina

Keva maksaa kuntoutusrahaa ja kuntoutuskorotusta joululoman ajalta.

Kuntoutusrahaa maksetaan myös kesäajalta, jos opintosi jatkuvat vielä seuraavana syksynä. Näin pystyt edistämään opintojasi myös kesäaikaina.

Lue myös uutinen: Kuntoutusrahalla opiskelevien kesäajan tuissa muutos

Kulukorvaukset

Keva korvaa ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä kulukorvauksia, joiden maksamisessa noudatamme Työeläkevakuuttajat Telan suosituksia.

Kun kuntoutussuunnitelmasi on hyväksytty, saat päätöksen liitteenä ohjeen, jossa on kerrottu sinulle kuuluvista kulukorvauksista.

Lue tarkemmat tiedot kulukorvauksista ja ohjeet kulukorvausten hakemisesta

Jos sinulla on kysyttävää kulukorvauksista, voit soittaa kulukorvaustiimin palvelunumeroon puh. 020 614 2880

Mistä muualta tukea?

Kelasta tukea työkokeiluun ja työhön palaamiseen

Voit myös selvittää mahdollisuutesi saada Kelasta tukea työhön paluuseen.

Opiskelun rahoittamisen mahdollisuuksia

Voit halutessasi selvittää eri tahojen opiskelun tukemisen mahdollisuuksia.

Kelan opintotuki

Ammatti- ja työllisyystietoa

Kun suunnittelet opintoja, selvitä eri alojen koulutusvaihtoehtoja ja työllistymisnäkymiä.