Ammatillinen kuntoutus on uuden alku

Ammatillinen kuntoutus auttaa sinua pysymään työelämässä terveydellisistä rajoitteista huolimatta. Vaikka sairautesi estäisi nykyisessä työssä jatkamisen, löytyy usein muita työtehtäviä, joihin työkykysi riittää.

Ammatillisen kuntoutuksen avulla voit

 • löytää terveydentilallesi paremmin soveltuvia työtehtäviä tai
 • helpottaa paluuta omaan työhön pitkän sairausloman jälkeen.

Sinulla on mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen, jos

 • et ole täyttänyt alinta vanhuuseläkeikääsi
 • sinulla on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina
 • olet ollut vakiintuneesti työelämässä eli sinulla on ammatti ja työkokemusta useamman vuoden ajalta
 • työansiosi ovat viideltä edeltävältä kalenterivuodelta yhteensä vähintään 35 614,03 euroa (vuoden 2019 tasossa)
 • kuntoutuksen avulla voidaan auttaa työssä jatkamistasi
 • et ole oikeutettu tapaturman tai liikennevahingon perusteella myönnettävään ammatilliseen kuntoutukseen.
Ammatillinen kuntoutus -esite.pdf (177 kb)

 

Katso video ammatillisesta kuntoutuksesta

Kuntoutus kannattaa taloudellisesti

Ammatillinen kuntoutus ja sitä kautta työssä jatkaminen kannattaa taloudellisesti:

 • työkokeilun tai koulutuksen ajalta saat kuntoutusetuutta
 • toimeentulo ammatillisen kuntoutuksen aikana on parempi kuin eläkkeellä ollessa
 • kuntoutus on myös satsaus tulevaisuuteen, sillä vanhuuseläkkeesi on sitä parempi, mitä pidempään jatkat työelämässä.

Työ tuo myös sisältöä elämään ja luo hyvinvointia. Työkokeilun tai koulutuksen kautta voit uudistaa ja laajentaa osaamistasi tai löytää itsellesi kokonaan uuden paremmin sopivan työn.

Useita vaihtoehtoja kuntoutua takaisin työelämään

Ammatillinen kuntoutus tarjoaa useita keinoja kuntoutua takaisin työelämään. Tilanteestasi riippuu, mikä sopii sinulle parhaiten.

Vaihtoehtoja ovat

 • työkokeilu
 • työhönvalmennus
 • koulutus
 • elinkeinotuki yrittäjyyteen.

Työkokeilu

Työkokeilu voi

 • auttaa sinua palaamaan takaisin aikaisempaan työhösi tai
 • mahdollistaa siirtymisen uusiin, terveydentilasi kannalta paremmin soveltuviin työtehtäviin tai
 • auttaa arvioimaan työtehtävien soveltuvuutta ennen koulutukseen hakeutumista.

Voit olla työkokeilussa joko nykyisellä työantajallasi tai uudella työnantajalla. Jos työsuhteesi on voimassa, selvitä työkokeilumahdollisuuksia aina ensin työnantajasi kanssa. Laadi työkokeilusuunnitelma yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon tai sinua hoitavan tahon kanssa.

Työkokeilun kesto on yleensä 3 kuukautta. Se voi jatkua työhönvalmennuksena, jos työtehtävät vaativat uusien taitojen hankkimista.

Työaika voi vaihdella 4 - 8 tunnin välillä. Tavallisesti työaikaa pidennetään työkokeilun aikana asteittain. Työkokeilun tuntimäärä ei vaikuta kuntoutusetuuden määrään. Jos työkokeilun aikana näyttää siltä, että työskentely sujuu vain osa-aikaisesti, on hyvä selvittää, olisitko oikeutettu osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Keskustele asiasta työkokeilun seurantapalaverissa. Ota yhteyttä Kevan kuntoutusasiantuntijaan, jos työajan pidentäminen ei onnistu. 

Vuosilomat tulisi pitää ennen tai jälkeen työkokeilun, jotta työkokeilujakso olisi katkeamaton. Tiedossa olevista keskeytyksistä tulisi ilmoittaa Kevaan jo hakemisvaiheessa. Kevan kuntoutusasiantuntija keskustelee asiasta kanssasi.

Työpaikalla on suositeltavaa pitää seurantapalaveri työkokeilun aikana työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kesken. Kevan kuntoutusasiantuntijaan on hyvä olla yhteydessä erityisesti silloin, jos työkokeilussa ilmenee ongelmia.

Työkokeilun päätteeksi pidetään loppupalaveri ja täytetään työkokeilun arviointilomake yhdessä esimiehen kanssa. Arviointilomake tulee tulee palauttaa Kevaan. 

Tietoa Kevan tukemasta työkokeilusta (24 kb) Lomake: Lausunto työkokeilusta (42 kb) Ohjeita työkokeilun tai työhönvalmennuksen aloittavalle.pdf (114 kb)

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus auttaa sinua siirtymään uusiin työtehtäviin joko nykyisellä työnantajallasi tai uudelle työnantajalle. Työhönvalmennuksen aikana voit opetella uudessa tehtävässä vaadittavia tietoja ja taitoja työssä oppimalla sekä tarvittaessa osallistumalla ammattitaitoasi vahvistavaan lisä- tai täydennyskoulutukseen.

Työhönvalmennuksen kesto sovitaan yksilöllisesti. Työhönvalmennuksen kesto riippuu siitä, kuinka paljon uutta opittavaa uuteen tehtävään siirtyminen sinulta edellyttää. Kesto voi vaihdella kolmesta kuukaudesta yli vuoteen.

Työhönvalmennuksen toteutus edellyttää, että laadit työnantajan kanssa vapaamuotoisen työhönvalmennusohjelman. Työhönvalmennusohjelman lähtökohtana on nykyisen osaamisesi ja tulevassa työtehtävässä vaadittavan osaamisen arvioiminen. Työhönvalmennusohjelma tarkoittaa suunnitelmaa puuttuvan osaamisen hankkimiseksi.

Vapaamuotoisesta suunnitelmasta tulisikin ilmetä

 • työhönvalmennuksen tavoite
 • suunnitelma työpaikalla tapahtuvasta perehdytyksestä (työtehtävien kuvaus, perehdytyksestä vastaava henkilö)
 • suunnitelma työpaikan ulkopuolella tapahtuvasta opetuksesta (esimerkiksi kurssin aikataulu ja hinta)
 • työhönvalmennuksen seuranta.

Työhönvalmennus voi olla joko palkallinen tai palkaton. Pitkäkestoiseen työhönvalmennukseen voi myös sisältyä vuosilomaa. Palkanmaksusta ja vuosilomista sinun tulee sopia työnantajasi kanssa.

Työhönvalmennuksen suunnittelu

Malli työhönvalmennusohjelmasta.pdf (37 kb)

 

Lue myös blogi: Työhönvalmennuksella pidetään arvokas osaaminen organisaatioissa

Koulutus

Voit saada Kevalta tukea lisä- tai uudelleenkoulutukseen, jos terveydentilaasi sopivaa työtä ei löydy oman työpaikkasi järjestelyin tai aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Koulutus voi olla monimuoto- tai kokopäiväkoulutusta, oppisopimuskoulutusta tai toisinaan myös kursseja ja täydennyskoulutusta.  Ammatillisena kuntoutuksena ei kuitenkaan tueta perus- ja pohjakoulutuksen suorittamista.  Uuden koulutus- ja ammattialan tulee olla terveyden kannalta sopiva.

Tietoa opiskelusta Kevan tuella.pdf (49 kb) Ohje työeläkekuntoutuksen tuella opiskeleville.pdf (130 kb)

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on hyvä tapa hankkia uusi ammatti. Keva voi tukea myös oppisopimuskoulutuksen suorittamista ammatillisena kuntoutuksena.

Elinkeinotuki yrittäjyyteen

Oman yrityksen perustamiseen, muuttamiseen tai ammatin harjoittamiseen Keva voi myöntää elinkeinotukea. Elinkeinotuki on osittainen avustus yritystoiminnan välttämättömiin hankintoihin.

Toimeksianto palveluntuottajalle

Jos kuntoutussuunnitelman laatiminen yhdessä työantajan ja työterveyshuollon kanssa ei ole mahdollista, Keva voi tehdä toimeksiannon kuntoutuksen palveluntuottajalle. Palveluntuottaja auttaa sinua henkilökohtaisesti suunnitelman laadinnassa.

Apua kuntoutussuunnitelman laatimiseen.pdf (34 kb)

Ennen toimeksiannon tekemistä, työpaikan työjärjestelymahdollisuudet tulee kuitenkin selvittää. 

Lisätietoja kuntoutusvaihtoehdoista 

Oheinen video on suunnattu henkilöille, jotka ovat saaneet Kevasta päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta. Siitä on hyötyä myös muille, jotka pohtivat ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia ja sen tuomia hyötyjä. Mukana on myös vinkkejä alanvaihdon pohdintaan.

 

Lisätietoja

Kun tarvitset lisätietoja ammatillisesta kuntoutuksesta, ota yhteyttä eläkeneuvontaamme.

Näin haet ammatillista kuntoutusta

Kun pohdit, miten ottaa heikentynyt työkyky ja ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuus esille työpaikalla, lue ensin sivu Miten edetä?

Tee hakemus Omat eläketietosi -palvelussa

Omat eläketietosi -palvelussa teet helposti ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen ja lähetät tarvittavat liitteet. Voit hakea myös ennakkopäätöstä oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen, haet sitä samalla tavalla kuin hakisit ammatillista kuntoutusta. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin.

 1. Kirjaudu Omat eläketietosi -palveluun
 2. Siirry Tee hakemus -sivulle ja täytä kuntoutushakemus kohdassa Ammatillinen kuntoutus
 3. Liitä mukaan tuore B-lääkärinlausunto terveydentilastasi. Liitä mukaan myös muistio verkostoneuvottelusta, jos sellainen on pidetty sekä Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä (pdf).
 4. Saat Kevasta päätöksen noin kolmen viikon kuluttua hakemuksen saapumisesta.

Voit hakea ammatillista kuntoutusta, vaikka työkyvyttömyyseläkehakemuksesi olisi hylätty.

Jos haet ammatillista kuntoutusta kirjallisesti, lähetä postissa täytetty hakemuslomake ja tarvittavat liitteet:

Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen: 00087 KEVA

 

Voit hakea myös ennakkopäätöstä ammatilliseen kuntoutukseen

Jos sinulla ei vielä ole valmista kuntoutussuunnitelmaa, voit hakea Kevasta ennakkopäätöstä oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen. Ennakkopäätöstä haet samalla tavalla kuin hakisit ammatillista kuntoutusta. Katso ohjeet hakemiseen tältä sivulta kohdasta "Näin haet ammatillista kuntoutusta".

Saat päätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen noin kahden viikon kuluessa hakemuksesi jättämisestä. Myönteisen päätöksen liitteenä saat lisäksi arvion kuntoutusrahan määrästä.

Ennakkopäätös ilman hakemusta

Jos olet hakenut Kevasta kuntoutustukea eli määräajaksi myönnettävää työkyvyttömyyseläkettä, voit saada ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta myös ilman erillistä hakemusta. Lain mukaan eläkelaitoksen on aina työkyvyttömyyseläkkeitä käsiteltäessä arvioitava henkilön oikeus ammatilliseen kuntoutukseen ja annettava myönteinen päätös edellytysten täyttyessä.

Mitä tehdä ennakkopäätöksen jälkeen?

Ennakkopäätös on voimassa 9 kuukautta, jonka aikana voit esittää Kevalle kuntoutussuunnitelmasi. Ennakkopäätöksen mukana saat kuntoutussuunnitelmahakemuslomakkeen (pdf). Palauta lomake Kevaan postitse, kun suunnitelmasi on valmistunut tai täytä lomake sähköisesti Omat eläketietosi -palvelussa.

Jos työsuhteesi on voimassa, ole ennakkopäätöksen saatuasi yhteydessä työnantajaasi tai työterveyshuoltoosi. Laatikaa kuntoutussuunnitelma yhdessä. 

Jos työsuhteesi on päättynyt tai haluat keskustella suunnitelmistasi, ota yhteyttä Kevan kuntoutusasiantuntijaan, jonka nimen ja yhteystiedot löydät päätöksen liitteenä olevasta lisätietokirjeestä.

Apua kuntoutussuunnitelman laatimiseen.pdf (34 kb)

Kuntoutusetuudet, verotus ja kulukorvaukset

Kuntoutusetuudet

Keva maksaa työkokeilun tai koulutuksen ajalta kuntoutusrahaa. Kuntoutusraha vastaa suuruudeltaan työkyvyttömyyseläkkeen määrää korotettuna 33 prosentilla. Saat Kevasta tarvittaessa etukäteen tarkan laskelman kuntoutusrahasi suuruudesta.

Jos saat jo määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea, sinulle maksetaan kuntoutuksen ajalta 33 prosentin suuruista kuntoutuskorotusta.

Kuntoutusetuuden maksupäivät:

 • kunta-alan työntekijöille kuukauden 3. arkipäivä
 • valtion työntekijöille kuukauden 20. päivä
 • kirkon ja Kelan henkilöstölle kuukauden ensimmäisenä arkipäivä.

Kuntoutusrahan ja –korotuksen verotus

Keva pidättää kuntoutusrahasta ja -korotuksesta verokortin perusteella veroa. Verokortin saat verotoimistosta.

 • Jos saat kuntoutusrahaa, pyydä verokortti sosiaalietuutta varten.
 • Jos saat kuntoutuskorotusta, pyydä, että eläkeverokorttiisi lisätään myös maininta kuntoutuskorotuksesta.

Jos lähetät Kevaan palkkaverokorttisi, pidätämme kuntoutusrahasta veroa vähintään 25 %.

Kuntoutuskorotuksen osuudesta peritään veroa 40 % ellei eläkeverokortissa ole mainintaa kuntoutuskorotuksesta (verohallinnon ohje).

Jos haluat tietää lisää etuuksien verotuksesta, ota yhteyttä suoraan verotoimistoon.

Työskentely ammatillisen kuntoutuksen aikana

Ammatillisen kuntoutuksen aikana voit olla töissä ja saada palkkatuloja, kunhan ansiosi eivät ylitä sinulle laskettua ansiorajaa. Ansioraja lasketaan aikaisempien tulojesi perusteella.  

Jos tulosi ylittävät ansiorajan, kuntoutusrahasi maksetaan osakuntoutusrahana.  Osakuntoutusrahan määrä on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.  

Jos palkkatulosi ylittävät tai vastaavat aikaisempaa vakiintunutta ansiotasoasi, kuntoutusrahaa ei makseta ollenkaan.  

Muistathan, että työskentely ei myöskään saa haitata ammatillisen kuntoutuksen toteutusta, mm hidastaa opintoja.  

Lisätietoja kuntoutusrahan ansiorajasta saat soittamalla Kevan eläkeneuvontaan tai ottamalla yhteyttä Omat eläketietosi -palvelun viestipalvelun kautta (kohta Omat viestit).  

Kuntoutusraha opintojen loma-aikoina

Keva maksaa kuntoutusrahaa ja kuntoutuskorotusta joululoman ajalta.

Kuntoutusrahaa maksetaan myös kesäajalta, jos opintosi jatkuvat vielä seuraavana syksynä. Näin pystyt edistämään opintojasi myös kesäaikaina.

Lue myös uutinen: Kuntoutusrahalla opiskelevien kesäajan tuissa muutos

Kulukorvaukset

Keva korvaa ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä kulukorvauksia, joiden maksamisessa noudatamme Työeläkevakuuttajat Telan suosituksia.

Kun kuntoutussuunnitelmasi on hyväksytty, saat päätöksen liitteenä ohjeen, jossa on kerrottu sinulle kuuluvista kulukorvauksista.

Lue tarkemmat tiedot kulukorvauksista ja ohjeet kulukorvausten hakemisesta

Jos sinulla on kysyttävää kulukorvauksista, voit soittaa kulukorvaustiimin palvelunumeroon puh. 020 614 2880