Tweet Chat 4.6: Väkivalta asiakastyössä: uhka työkyvylle?

Työelämä Työkyky
Työelämä Työkyky

Monessa julkisen alan ammatissa kohdataan uhkaaviakin tilanteita kansalaisten, potilaiden ja asiakkaiden kanssa. Ovatko väkivaltatilanteet uhka työkyvylle? Osallistu Kevan tweet chattiin tiistaina 4.6. klo 12-13.

Kevan tutkimus kertoo, että joka toinen kunnan terveys- ja sosiaalialan työntekijöistä on kokenut asiakastyössä väkivaltaa tai sen uhkaa viimeisen vuoden aikana. Poliisitoimen ja vankeinhoidon työssä uhkaavat tilanteet ovat yhtä yleisiä. Niitä kohtaavat erityisesti nuoret työntekijät. Väkivalta kuormittaa henkilöstöä ja voi olla uhka työkyvylle.

Keskustelemme twitterissä väkivaltatilanteista julkisen alan ammateissa ja siitä, miten työkyky turvataan. Tule mukaan pohtimaan yhdessä ja kertomaan mielipiteesi siitä, miten turvallisuutta parannetaan ja tilanteisiin valmistaudutaan ennalta, ja miten uhkaavat tilanteet hoidetaan ammattimaisesti. Keskustelu käydään tiistaina 4.6.2019 klo 12-13 aihetunnisteella #tilannehaltuun.

Mukana chatissa on työelämäasiantuntijoita, tutkijoita ja ammattijärjestöjen edustajia eri toimialoilta, muun muassa Laura Pekkarinen @Laurapekkar ja Satu Haapakoski @HaapakoskiSatu Kevasta, Anna Kukka @KukkaAnna ja Kaija Ojanperä @kaijaoj Tehystä, Riina Länsikallio @RiinaLansi ja Kari Kinnunen @kinnunen_kari OAJ:sta, Anna Ranta @AnneRanta4 ja Tuula Haavasoja @haavatu JHL:stä sekä Johanna Pulkkinen Turun yliopistosta @Pulkk1ska.

Tweet chat järjestetään yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmän kanssa.

Keskustelemme seuraavista kysymyksistä

K1: Miten väkivalta ja sen uhka ilmenevät asiakastyössä tänä päivänä?

K2: Nuoret työntekijät kohtaavat työssään usein väkivaltatilanteita: miksi nuoret altistuvat väkivallalle julkisen alan työpaikoilla? Miten heitä voidaan valmistaa hankaliin asiakastilanteisiin?

K3: Miten uhkaavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä?

K4: Kerro, miten väkivalta uhkaa työkykyä ja terveyttä?

K5: Miten väkivaltatilanteet (jälki)hoidetaan?

Näin osallistut keskusteluun

Keskustelun runkona toimivat yllä olevat kysymykset.

Keva tviittaa keskustelun kysymykset yksi kerrallaan tililtä @Keva_fi

Twiittaa yksi vastaus kerrallaan, kun @Keva_fi on esittänyt chatissä kysymyksen.

Tviittaa vastauksesi kysymyksiin omalta tililtäsi ja lisää tviitin alkuun vastauksen numero, esim. V1.

Muista aina käyttää tviitissä myös aihetunnistetta #tilannehaltuun.

Kommentoi ja retwiittaile vapaasti muiden tviittajien keskustelunavauksia.

Keskustelua voi seurata parhaiten Twitterin hakutoiminnolla: hae tai klikkaa tunnistetta #tilannehaltuun, valitse välilehti "Viimeisimmät."

Tervetuloa mukaan!