Kiinteistöjä aktiivisesti kehittämällä kohti pienempää hiilijalanjälkeä

Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Keva kehittää aktiivisesti omistamiaan kiinteistöjä. Kehitystyössä etsitään parhaita ja innovatiivisia ratkaisuja, joista hyötyvät sekä asukkaat, kiinteistöjen käyttäjät että ympäristö. Tuloksia on syntynyt: Ympäristöstrategian tavoitteet saavutettiin viime vuoden lopussa kaksi vuotta tavoiteltua aiemmin.

Kevan kiinteistösijoitusten vastuullisuuden pääpaino on energiatehokkuuden parantamisessa. Kun kiinteistöt ovat energiatehokkaita, hiilijalanjälki pienenee, energiankulutuksessa syntyy säästöjä ja elinympäristö on kaikille mukavampi.

Askeleet hiilijalanjäljen pienentämisessä syntyvät monissa tapauksissa yksinkertaisista asioista.

Digitalisaation ja uusimman taloautomaation avulla kiinteistöjen energiatehokkuutta voidaan seurata reaaliaikaisesti ja näin kiinteistöjen energiankulutusta voidaan säätää tarpeen mukaan. Lähes kaikkien Kevan omistamien kiinteistöjen energian- ja vedenkulutusta seurataankin reaaliaikaisesti. Kevan tavoitteena on ollut vähentää omistamiensa kiinteistöjen energiankulutusta 7 prosenttia ja asuinkiinteistöjen vedenkulutusta 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Energiankulutuksessa tavoite saavutettiin jo viime vuoden lopussa.

Työkaluna energiatehokkuuden seurannassa ja kehittämisessä Keva käyttää Caverionin energiamanagerointia. Kulutusseurannan avulla on löydetty poikkeamat energiankäytössä ja etävalvonnan avulla on voitu varmistaa talotekniikan oikeat säätöarvot ja asetukset.

Heti ensimmäisenä vuonna energiamanageroinnin avulla on myös säästetty yli 500 000 euroa, kun sähkönkulutus laski 5,9 prosenttia, lämmönkulutus 2,5 prosenttia ja vedenkulutus 5,8 prosenttia.

- Syntyneillä säästöillä olemme parantaneet suorien kiinteistösijoitusten ympäristövastuullisuutta ja vuokralaisten asumiskokemusta, Kevan kiinteistöjohtaja Petri Suutarinen kertoo.

Kiinteistömanageroinnin lisäksi Keva etsii kiinteistöilleen jatkuvasti myös uusia energiatehokkuutta lisääviä ja hiilijalanjälkeä pienentäviä ratkaisuja.

Kehityksen kärjessä Sellon virtuaalivoimalaitos

Hyvä esimerkki kiinteistöomaisuuden energiatehokkuuden kehittämisessä on kauppakeskus Sello Espoossa. Syksyllä 2018 Sellossa otettiin käyttöön virtuaalivoimalaitos, joka auttaa kauppakeskusta energian säästämisessä ja samalla hiilijalanjäljen pienentämisessä. Virtuaalivoimalaitos on hyvä esimerkki innovatiivisuudesta, sillä Sellossa käyttöönotettu älykäs energiajärjestelmä on ainutlaatuinen koko maailmassa.

Virtuaalivoimalaitoksen avulla Sellon energiakustannukset pienenevät 22 prosenttia vuodessa. Tämäkään ei vielä kiinteistön omistajille riitä, vaan kiinteistön hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen keskitytään myös jatkossa.

- Jotta voimme vastata IPCC:n tuoreen raportin haasteeseen, myös Sello tulee muuttaa kiinteistötekniikan tarvitseman energian osalta nettohiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, kiinteistöjohtaja Suutarinen sanoo.

Sellon virtuaalivoimalassa sähköverkon säätövoima, älykäs automaatio ja kauppakeskuksen oma aurinkopaneeleilla tuotettu energia yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi. Järjestelmä myös varastoi omaan akustoon aurinkovoimalla tuotettua sähköä, jota voidaan käyttää esimerkiksi satunnaisten kulutuspiikkien aikana.

Aurinkoenergiaa Kauppakeskus Goodmanille

Kevan omistamassa Kauppakeskus Goodmanissa Hämeenlinnassa energiatehokkuutta on haettu omalla aurinkovoimalalla. Kauppakeskuksen katolla on lähes 2000 aurinkopaneelia. Älykästä voimalaa optimoidaan paneelitasolla, ja näin saadaan aikaan suurempaa sähkön tuotantoa ja pienemmät elinkaarikustannukset.

Kevan kiinteistöyksikön salkunhoitajan Petri Louhion mukaan investointi on konkreettinen osoitus Kevan ympäristövastuullisesta toiminnasta.

Elokuussa 2018 käyttöönotetun aurinkovoimalan tuotantotavoitteena on, että se tuottaisi 460 MWh sähköä vuodessa, mikä vastaa noin 20-25 omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.