Kevan osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022: Sijoitusmarkkinoiden epävarmuus näkyy Kevan alkuvuoden tuloksessa

Keva Talous ja sijoittaminen
Keva Talous ja sijoittaminen

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-maaliskuussa –2,3 %. Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 65,2 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 60,9 miljardia euroa.

Toimitusjohtaja Jaakko Kiander pitää tulosta hyvänä.

- Toistaiseksi Ukrainan sodan aiheuttamat markkinareaktiot ovat olleet maltillisia, mutta olemme menossa kohti vaikeita aikoja. Nouseva inflaatio painaa sijoitustuottoja ainakin tänä vuonna. Paljon riippuu siitä, miten Euroopan energiatilanne kehittyy ja miten keskuspankit reagoivat, Kiander toteaa.

Kevan sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-maaliskuussa -2,3 prosenttia. Pääomasijoitusten tuotto oli 3,5 %, hedgerahastojen 2,0 % ja kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) 0,8 %. Korkosijoitukset tuottivat –3,3 % ja noteeratut osakkeet –4,9 %.

Noteerattujen osakkeiden sekä osakerahastojen osuus Kevan koko sijoitusvarallisuudesta oli 37,8 % ja korkosijoitusten (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) osuus oli 32,1 %. Muista omaisuuslajeista pääomasijoitusten osuus oli 17,3 %, hedgerahastojen 6,8 % ja kiinteistösijoitusten 6,2 %.

Kevan sijoitusten pitkän aikavälin tuotto on ollut erittäin hyvä. Kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) raportointihetkeen oli vuotta kohti 4,2 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 5,3 %. Ilman pääomapainotusta viiden viimeisimmän vuoden reaalituotto on ollut 4,3 % ja kymmenen vuoden reaalituotto 5,6 %.

Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan osakemarkkinat ovat olleet lopulta yllättävänkin rauhalliset reaktioissaan koko alkuvuoden, kun otetaan huomioon, että Euroopassa on käynnistynyt merkittävä sota.

- Etenkin kun markkinoita huolestuttivat jo ennen sotaa inflaation nopeat nousunäkymät ja huolet korkojen noususta. Toteutunut korkojen nousu onkin toki jo rasittanut olemassa olevia korkosalkkuja, Huotari toteaa.

Ukrainan sotaan liittyvät suorat vaikutukset sijoituksista Venäjälle ovat Huotarin mukaan olleet Kevan kannalta hyvin vähäiset.

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.