Kevan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023: Kevalla vakaa jakso sijoituksissa

Keva Talous ja sijoittaminen
Keva Talous ja sijoittaminen

Kunta-alan ja hyvinvointialueiden eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-syyskuussa 4,1 % eli 2,5 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 64,2 miljardia euroa, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 62,2 miljardia euroa.

Syyskuun loppuun mennessä maksutuloa kertyi 4,6 miljardia euroa ja kunta-alan eläkkeitä maksettiin 5,0 miljardia euroa. Työeläkevakuutettuja kunta-alalla oli syyskuun lopussa noin 578 000 henkilöä.

Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander toteaa, että inflaatio ja keskuspankkien koronnostot sekä huolet talouden kehityksestä ovat leimanneet näkymiä pitkin vuotta.

- Kevan sijoitustulos on ollut varsin vakaa läpi vuoden, vaikka markkinoilla onkin ollut myllerryksiä. Näiden lyhyen aikavälin tapahtumien keskellä Kevan hallitus päätti kesäkuussa nostaa sijoitussalkun riskitasoa yli pitemmän aikavälin. Tavoitteena on sijoitustoiminnan keinoin taata ylisukupolvinen vakaa maksutaso, Kiander sanoo.

Kevan sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-syyskuussa 4,1 %. Hedgerahastosijoitusten tuotto oli 7,7 %, noteerattujen osakkeiden tuotto oli 5,3 %, pääomasijoitusten (mukaan lukien noteeraamattomat osakkeet) 3,6 %, korkosijoitusten 3,2 % ja kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) 0,2 %.

Kevan sijoitusten pitkän aikavälin tuotto on edelleen hyvällä tasolla. Kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) raportointihetkeen oli vuotta kohti 3,6 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 4,8 %. Ilman pääomapainotusta viiden viimeisimmän vuoden reaalituotto on ollut 1,4 % ja kymmenen vuoden reaalituotto 3,6 %.

Noteerattujen osakkeiden sekä osakerahastojen osuus Kevan koko sijoitusvarallisuudesta oli 33,1 %, korkosijoitusten (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) osuus oli 26,1 % ja pääomasijoitusten osuus oli 19,4 %. Pienemmistä omaisuuslajeista kiinteistösijoitusten osuus oli 7,5 % ja hedgerahastojen osuus oli 7,3 %.

Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan kulunut vuosi on ollut lopulta yllättävän yllätyksetön.

- Kaiken keskellä aineksia olisi ollut huomattavasti isompiinkin liikkeisiin markkinoilla. Hyvä toki noin, Huotari toteaa.

- Lähdemme toteuttamaan Kevan hallituksen päättämää sijoitussalkun riskitason nostoa harkiten. Markkinoistakin riippuen se vienee vuoden- puolitoista, Huotari arvioi.

Valtion, kirkon, Kelan ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeet

Keva on Suomen suurin työeläketoimija ja vastaa julkisen alan eläketurvan toimeenpanosta. Valtion eläkkeitä maksettiin tammi-syyskuussa 4,0 miljardia euroa, evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeitä 190 miljoonaa euroa, Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeitä 92 miljoonaa euroa ja Suomen Pankin eläkkeitä 24 miljoonaa euroa. Valtio, evankelis-luterilainen kirkko, Kela ja Suomen Pankki maksavat omat eläkemenonsa ja osuutensa toimintakuluista Kevalle.

Uusia työkaluja työkyvyttömyyseläkeriskin ennakointiin

Keva julkaisi 2.10.2023 uuden ennustemallin julkisen alan työntekijöiden työkyvyttömyyseläkeriskin tarkasteluun. Mallin avulla on mahdollista tarkastella työkyvyttömyyseläkeriskiä eri työntekijäryhmissä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Ensivaiheessa malli tuottaa tietoa koko kuntasektorin tasolla (ml. hyvinvointialueet) ja sen ohella myös työnantajakohtaista tietoa. Mallin kehittämistyötä jatketaan osana Kestävää työelämää -hanketta.

Q3 osavuosikatsauksen taustamateriaali (pdf)

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jaakko Kiander, p. 020 614 2097
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205


Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.