Kevan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: Kevalla positiivinen tulos

Keva Talous ja sijoittaminen
Keva Talous ja sijoittaminen

Kuntien ja hyvinvointialueiden eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-kesäkuussa 3,1 %. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 63,2 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 62,5 miljardia euroa.

Kevan sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-kesäkuussa 3,1 % prosenttia. Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 5,6 % ja hedgerahastojen 3,9 %. Pääomasijoitukset tuottivat 1,2 %, korkosijoitukset 1,6 % ja kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) -0,4 %.

Noteerattujen osakkeiden sekä osakerahastojen osuus Kevan koko sijoitusvarallisuudesta oli 32,1 % ja korkosijoitusten (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) osuus oli 25,4 %. Muista omaisuuslajeista pääomasijoitusten osuus oli 19,1 %, kiinteistösijoitusten 7,6 % ja hedgerahastojen 7,1 %.

Talouden ja sijoitusmarkkinoiden kehitys oli alkuvuonna vaihtelevaa. Vaikka pahimmilta taantumapeloilta vältyttiin, talouskasvu hidastui merkittävästi mm. korkojen nousun ja nopean inflaation myötä. Inflaatio on alkuvuonna hidastunut selvästi etenkin energiahintojen alenemisen myötä, ja rahapolitiikan kiristämisen nopeimman vaiheen uskotaan olevan takana. Näkymä on kuitenkin epävarma, ja kiristynyt rahapolitiikka vaikuttaa talouskehitykseen viiveellä. Työllisyys kääntyi kesän aikana laskuun. Palkankorotusten ja kertaerien myötä palkkasumma ja siten maksutulo kasvoivat Kevan jäsenyhteisöissä selvästi.

- Maailmantalouden monista epävarmuuksista huolimatta osakemarkkinat olivat erityisesti USA:ssa nousussa, mikä tuki myös Kevan alkuvuoden sijoitustulosta, toteaa toimitusjohtaja Jaakko Kiander.

Kevan sijoitusten pitkän aikavälin tuotto on ollut hyvä. Kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) raportointihetkeen oli vuotta kohti 3,6 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 4,8 %. Ilman pääomapainotusta viiden viimeisimmän vuoden reaalituotto on ollut 1,4 % ja kymmenen vuoden reaalituotto 3,8 %.

Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan alkuvuonna ei riskistä selkeästi palkittu tai rangaistu.

- Esimerkiksi kotimaiset osakkeet olivat selvällä lasku-uralla samaan aikaan, kun vaikkapa pohjoisamerikkalaiset teknologiaosakkeet olivat tukevassa nousussa. Rakentaminen ja kiinteistösektori olivat globaalistikin sangen heikossa hapessa. Nykyisillä inflaatiotasoilla ei voi vuositasollakaan odottaa hääppöisiä reaalituottolukuja, etenkin kun loppuvuotta varjostavat huolet talouden kehityksen osalta, Huotari sanoo.

Kevan jäsenyhteisöjen maksutulo kasvoi

Keva on Suomen suurin työeläketoimija ja vastaa julkisen alan eläketurvan toimeenpanosta.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla maksutuloa kertyi 3,06 miljardia euroa. Maksutulo kasvoi 6,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvuun vaikuttivat mm. palkankorotukset ja maksetut kertaerät. Kunta–alan ja hyvinvointialueiden eläkkeitä maksettiin 3,35 miljardia euroa, jossa kasvua oli 8,8 %. Kasvuun vaikuttivat vuoden 2023 indeksikorotukset ja eläkkeensaajien määrän kasvu. Työeläkevakuutettuja oli kesäkuun lopussa noin 577 000 henkilöä.

Valtion eläkkeitä maksettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2,7 miljardia euroa, evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeitä 126 miljoonaa euroa, Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeitä 61 miljoonaa euroa ja Suomen Pankin eläkkeitä 16 miljoonaa euroa. Valtio, evankelis-luterilainen kirkko, Kela ja Suomen Pankki maksavat omat eläkemenonsa ja osuutensa toimintakuluista Kevalle.

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Keva_Q2_2023_taustamateriaali.pdf (860 kb)

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jaakko Kiander, p. 020 614 2097
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205