Kevan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Kevalla vahva tulos

Keva Talous ja sijoittaminen
Keva Talous ja sijoittaminen

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-kesäkuussa 9,3 % eli 5,4 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 63,3 miljardia euroa, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 53,2 miljardia euroa.

Kevan sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli kesäkuussa 9,3 %. Pääomasijoitusten (mukaan lukien noteeraamattomat osakkeet) tuotto oli 20,3 %, noteerattujen osakkeiden 15,2 % ja hedgerahastosijoitusten 9,9 %. Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 1,2 % ja korkosijoitusten tuotto oli 0,9 %.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen pitää vuoden ensimmäisen puoliskon sijoitustulosta erittäin hyvänä, joskin pandemian aiheuttama romahdus pääomamarkkinoilla viime vuoden keväänä hankaloittaa vertailua vuoden takaiseen verrattuna. Keskuspankkien ja valtioiden vahva elvytys on nostanut erityisesti noteerattujen osakkeiden arvostustasoja erittäin korkeaksi. Lähitulevaisuudessa markkinoille haasteita asettavat mm. pandemian ja inflaation kehittyminen.

- Kevan jäsenyhteisöjen, kunta-alan palkkasumma on kasvanut merkittävästi, 5,6 % % vuoden alusta edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä on parantanut rahoituskatetta. Tästä syystä rahastoa ei ole tarvinnut käyttää arvioitua määrää eläkkeiden maksuun, toteaa Kietäväinen.

Kietäväinen on tyytyväinen Kevan uudistusten etenemiseen: eläkkeiden ratkaisutoiminnot ovat toimineet hyvin, asiakaspalveluja on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa ja asiakas- sekä sidosryhmäpalaute sekä henkilöstön viikoittain mitattavat fiilikset ovat olleet hyvällä tasolla.

Pitkän aikavälin tuotto hyvällä tasolla

Kevan sijoitusten pitkän aikavälin tuotto on edelleen hyvällä tasolla. Kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) raportointihetkeen oli vuotta kohti 4,4 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 5,5 %. Ilman pääomapainotusta viiden viimeisimmän vuoden reaalituotto on ollut 6,5 % ja kymmenen vuoden reaalituotto 5,9 %.

Noteerattujen osakkeiden sekä osakerahastojen osuus Kevan koko sijoitusvarallisuudesta oli 40,6 % ja korkosijoitusten 34,6 % (sisältäen johdannaisten vaikutuksen). Pienemmistä omaisuuslajeista pääomasijoitusten osuus oli 13,0 %, hedgerahastojen 6,1 % ja kiinteistösijoitusten 5,8 %.

Sijoitusmarkkinat ovat alkuvuonna edenneet valtaosin vahvassa myötätuulessa keskuspankkien ja muiden julkisten tahojen puhkuessa tukeaan, toteaa sijoitusjohtaja Ari Huotari.

- Todellisuudessa haasteet vahvan julkisen tuen luomien korkeiden arvostustasojen osalta ovat edelleen kasvaneet. Ja edelleenkin perusongelmat negatiivisten korkojen maailmasta siirtymiseen “normaaliin” maailmaan, mikä se onkaan, odottavat pitkälti ratkaisuja, Huotari pohtii.

Valtion, kirkon, Kansaneläkelaitoksen henkilöstön ja Suomen Pankin eläkkeet

Keva on Suomen suurin työeläketoimija ja vastaa julkisen alan eläketurvan toimeenpanosta.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla maksutuloa kertyi 2,85 miljardia euroa ja kunta-alan eläkkeitä maksettiin 2,94 miljardia euroa. Työeläkevakuutettuja oli kesäkuun lopussa noin 550 000 henkilöä.

Valtion eläkkeitä maksettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2,4 miljardia euroa, evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeitä 110 miljoonaa euroa, Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeitä 54 miljoonaa euroa ja Suomen Pankin eläkkeitä 14 miljoonaa euroa. Valtio, evankelis-luterilainen kirkko, Kela ja Suomen Pankki maksavat omat eläkemenonsa ja osuutensa toimintakuluista Kevalle.

Tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.