Kevan osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2017: Kevan tulos oli hyvä

Keva Talous ja sijoittaminen
Keva Talous ja sijoittaminen

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan sekä koko julkisen sektorin eläkeasioita hoitavan Kevan sijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,7 prosenttia eli 1 786 miljoonaa euroa.

Viime vuoden tammi-kesäkuussa sijoitukset tuottivat 0,9 prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 49,6 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 44,8 miljardia euroa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kertyi maksutuloa 2,5 miljardia euroa ja kunnallisia eläkkeitä maksettiin samoin 2,5 miljardin euron arvosta. Kunta-alan työeläkevakuutettujen määrä oli kesäkuun lopussa noin 517 000 henkilöä.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen pitää sijoitustulosta hyvänä.

- Keva on pitkäjänteinen sijoittaja, tämä korostuu mm. Kevan uudessa sijoitusstrategiassa, jonka Kevan hallitus hyväksyi kesäkuussa. Sijoittamisessa tavoitteena on turvata pitkällä aikavälillä hyvä tuotto kunta-alan eläkevaroille, Kietäväinen kertoo.

- Tämä vuosi on Kevalle merkittävä, sillä ulosmaksettavat eläkkeet ovat ensimmäistä kertaa suuremmat kuin työnantajien ja työntekijöiden maksamat eläkemaksut. Tämä ennakoitu muutos korostaa entisestään pitkän aikavälin sijoitustuoton merkitystä, Kietäväinen korostaa.

Kietäväinen muistuttaa, että sote- maakuntamuutoksen yhteydessä kunta-alan eläkemaksuperusteita suunnitellaan uudistettavaksi. Työnantajien maksamia eläkemaksuja on tarkoitus yksinkertaistaa monin tavoin. Kevan osakeyhtiö- ja muilta yhteisöjäseniltä suunnitellaan perittävän aina keskimääräistä TyEL-tasoa vastaava maksu. Yhtiöt voisivat Kevan asiakkaana turvata myös henkilöstönsä lisäeläke-etuudet ilman erillisiä lisäeläkevakuutuksia.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-kesäkuussa 3,7 %. Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet ja osakerahastot, joiden tuotto oli 7,4 %. Korkosijoitusten tuotto oli 1,1 %. Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 2,6 % ja pääomasijoitusten sekä noteeraamattomien osakkeiden 3,3 %. Hedge-rahastot tuottivat 3,1 %.

Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 49,6 miljardia euroa (44,8 miljardia euroa 30.6.2016). Korkosijoitusten osuus (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) oli 43,5 %, noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen 37,6 % ja kiinteistösijoitusten 6,2 % koko sijoitusvarallisuudesta. Pääomasijoitusten ja noteeraamattomien osakkeiden osuus oli 6,6 % ja hedge-rahastojen 6,1 %.

- Vuoden 2017 ensimmäinen puolisko oli kuin jatkoa viime vuodelle. Osakemarkkinat jatkoivat nousuaan ja rikkoivat monilla markkinoilla kaikkien aikojen ennätyksiä, toteaa sijoitusjohtaja Ari Huotari.

- On kuitenkin hyvä huomata, että pitkään jatkunut useiden omaisuuslajien, etenkin riskipitoisempien, nousu on lisännyt myös huolia jatkon kehityksen osalta. Kevan tulos alkuvuodelta on varsin hyvä, etenkin kun ottaa huomioon varautumisemme myös synkempien markkinanäkymien toteutumiseen. Loppuvuonna onkin taas mielenkiintoista nähdä, miten pitkälle nykyisen kaltainen markkinapsykologia kantaa, arvioi sijoitusjohtaja Ari Huotari.

Kunta-alan palkkasumma oli tammi-kesäkuussa 8,4 miljardia euroa, 0,2 prosenttia viime vuotta vähemmän. Julkisen sektorin lomarahojen leikkaus näkyy pääasiassa heinäkuun palkkasumman kehityksessä sitä pienentäen. Näin ollen palkkasumma supistunee vuoden jälkimmäisellä puoliskolla enemmän kuin tammi-kesäkuussa. Maksutulo pieneni ensimmäisellä vuosipuoliskolla 100 miljoonaa euroa ja noin 4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna ja oli 2 498 miljoonaa euroa. Maksussa olevia kunta-alan eläkkeitä oli kesäkuun lopussa noin 393 000. Eläkkeitä maksettiin alkuvuonna 2 479 miljoonaa euroa eli runsaat 5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Toimintakulut ja poistot kasvoivat 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Kevan toimeenpanemat valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkkeet

Keva vastaa lähes koko julkisen sektorin eläketurvan toimeenpanosta. Valtion eläkkeitä maksettiin tammi-kesäkuussa 2292 miljoonaa euroa, evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeitä 96 miljoona euroa ja Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeitä 49 miljoonaa euroa. Valtio, evankelis-luterilainen kirkko ja Kela maksavat omat eläkemenonsa ja osuutensa toimintakuluista Kevalle.

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, puh. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211


Tässä tiedotteessa esitetyt puolivuosiluvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Markkina-arvoinen tuloslaskelma milj. euroa

 

 

 

 

 

 

1-6/2017

1-6/2016

Muutos

2016

Maksutulo

2 498

2 598

-3,8 %

5 157

Eläkemeno

-2 479

-2 355

5,3 %

-4 754

Sijoitustoiminnan nettotulos

1 786

 430

315 %

3 350

Nettotoimintakulut, poistot ym.

-34

-33

3,0 %

-67

Markkina-arvoinen tulos

1 772

 641

176 %

3 686

 

Avainlukuja

 

 

 

 

 

1-6/2017

1-6/2016

Muutos

2016

Eläke- ja etuuspäätökset kpl, kunta-ala

29 971

27 187

10,2 %

51 652

Eläke- ja etuuspäätökset kpl, valtio

7 825

7 218

8,4 %

13 177

Eläke- ja etuuspäätökset kpl, ev.lut.kirkko

1 091

943

15,7 %

1 829

Eläke- ja etuuspäätökset kpl, Kela

306

272

12,5 %

546

 

 

 

 

 

Maksussa olevat eläkkeet kpl, kunta-ala

393 116

382 402

2,8 %

386 787

Maksussa olevat eläkkeet kpl, valtio

257 372

260 447

-1,2 %

259 187

Maksussa olevat eläkkeet kpl, ev.lut.kirkko

18 913

18 550

2,0 %

18 650

Maksussa olevat eläkkeet kpl, Kela

5 995

5 930

1,1 %

5 938

 

 

 

 

 

Kunta-alan palkkasumma, milj. euroa

8 438

8 453

-0,2 %

16 888

Kunta-alan vakuutettujen lukumäärä

517 000

520 000

-0,6 %

517 000

 

 

 

 

 

Sijoitukset markkina-arvoin, milj. euroa

49 625

44 827

10,7 %

48 524

Sijoitusten markkinatuotto

3,7 %

0,9 %

 

7,4 %

 

 

 

 

 

Kevan henkilökunnan lkm, vakinaiset

523

520

0,6 %

520