Yrkesinriktad rehabilitering - hjälp för fortsatt arbete

Yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig att fortsätta i arbetslivet trots hälsomässiga begränsningar. Även om du på grund av sjukdom inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete finns det ofta andra arbetsuppgifter som motsvarar din arbetsförmåga.

Du har möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering om

  • det finns en risk för att du på grund av sjukdom ska bli arbetsoförmögen under de närmaste åren
  • du inte har uppnått din lägsta pensionsålder
  • du varit etablerad i arbetslivet, dvs. du har ett yrke och flera års arbetserfarenhet
  • din arbetsinkomst under de senaste fem kalenderåren uppgår till minst 37 725,23 euro (nivån 2022)
  • rehabiliteringen bidrar till att du kan fortsätta att arbeta
  • du inte har rätt till yrkesinriktad rehabilitering som beviljas på grundval av olycksfall eller trafikskada.

Metoder inom rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering erbjuder flera sätt att rehabilitera sig tillbaka till arbetslivet. Det beror på din situation vad som passar dig bäst.

Hjälp med att upprätta en rehabiliteringsplan

Sök yrkesinriktad rehabilitering

Du kan söka yrkesinriktad rehabilitering enkelt via tjänsten Min pension.

Information om rehabiliteringsförmåner, beskattning och kostnadsersättningar

Under den yrkesinriktade rehabiliteringen betalas en skattepliktig rehabiliteringsförmån till dig. Därtill kan du beviljas kostnadsersättningar.

Testa dina möjligheter att få yrkesinriktad rehabilitering 

Riddlekuva-tabletti-640-x-190.png

 

Yrkesinriktad rehabilitering broschyr.pdf (73 kb)