Yrkesinriktad rehabilitering - hjälp för fortsatt arbete

Yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig att fortsätta i arbetslivet trots hälsomässiga begränsningar. Även om du på grund av sjukdom inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete finns det ofta andra arbetsuppgifter som motsvarar din arbetsförmåga.

Du har möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering om

  • det finns en risk för att du på grund av sjukdom ska bli arbetsoförmögen under de närmaste åren
  • du inte har uppnått din lägsta pensionsålder
  • du varit etablerad i arbetslivet, dvs. du har ett yrke och flera års arbetserfarenhet
  • din arbetsinkomst under de senaste fem kalenderåren uppgår till minst 36 342,90 euro (nivån 2020)
  • rehabiliteringen bidrar till att du kan fortsätta att arbeta
    du inte har rätt till yrkesinriktad rehabilitering som beviljas på basis av olycksfall eller trafikskada.

Metoder inom rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering erbjuder flera sätt att rehabilitera sig tillbaka till arbetslivet. Det beror på din situation vad som passar dig bäst.

Hjälp med att upprätta en rehabiliteringsplan

Sök yrkesinriktad rehabilitering

Du kan söka yrkesinriktad rehabilitering enkelt via tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Information om rehabiliteringsförmåner, beskattning och kostnadsersättningar

Under den yrkesinriktade rehabiliteringen betalas en skattepliktig rehabiliteringsförmån till dig. Därtill kan du beviljas kostnadsersättningar.

Testa dina möjligheter att få yrkesinriktad rehabilitering 

Riddlekuva-tabletti-640-x-190.png

 

Yrkesinriktad rehabilitering broschyr.pdf (70 kb)

 

Andra stödalternativ

Stöd från FPA för arbetsprövning och återgång till arbetet

Du kan också ta reda på dina möjligheter att få stöd för återgång till arbetet från FPA.

Arbetsprövning enligt lagen om företagshälsovård

Partiell sjukdagpenning

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering

Alternativ för finansiering av studier

Genom länkarna nedan kan du ta redan på vilka alternativ det finns för att få stöd för studier.

Sysselsättningsfondens vuxenutbildningsstöd

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

FPA:s studiestöd

Yrkes- och sysselsättningsinformation

När du planerar dina studier, ta reda på utbildningsalternativen och sysselsättningsutsikterna i olika branscher.

Yrkesinfo

Yrkesbarometer

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt

Studieinfo