”Varför lyckas inte inloggningen i webbtjänsten?”

Tjänster
Tjänster

Vi riktar igen ett stort tack till våra arbetsgivarkunder för den respons vi fått på arbetsgivarnas servicekanaler och digitala tjänster. Nedan har vi samlat svar på de frågor som ställts.

Tjänsten Nyckeluppgifter

Respons: Även om själva inloggningen och valet av arbetsgivare är rätt komplicerat är själva tjänsten väldigt bra: uppgifterna hittas lätt och de är tydliga.

Kevas kommentar: Tack för responsen. I webbtjänsten används den offentliga förvaltningens gemensamma starka Suomi.fi-identifiering och Suomi.fi-fullmakter. Efter identifieringen flyttas användaren antingen direkt till förstasidan i webbtjänsten för arbetsgivare eller till sidan Val av representation om användaren har rätt att representera flera arbetsgivare. Ytterligare information om Suomi.fi-fullmakter i webbtjänsten för arbetsgivare finns på vår webbplats.

Respons: Jag hittade inte tydliga anvisningar i tjänsten för hur jag kommer framåt och bl.a. till enkäten. Navigeringen var kaotisk och det blev oklart hur jag ska gå framåt när jag inte hittade närmare information om enkäten.

Kevas kommentar: Vi beklagar att du inte hittade det du sökte. Du kommer till enkäterna via verktygsmenyn på förstasidan i tjänsten Nyckeluppgifter, punkten ”Enkäter”. I oklara situationer eller om den sökta informationen inte kan hittas lönar det sig att kontakta den egna kundchefen eller rådgivningen för arbetsgivarkunder på adressen kevapalvelu[snabel-a]keva.fi. Vi hjälper dig gärna med användningen av tjänsterna!

Respons: Webbtjänsten är viktig och full med bra information. Den är dock ganska råddig och oöverskådlig, det kunde utvecklas.

Kevas kommentar: Tack för responsen. Vi strävar efter att förbättra tjänstens användbarhet på fortlöpande basis genom att utöver responsen också följa upp användardata.

Pensionsavgifter

Respons: Det var svårt att hitta nödvändiga uppgifter när jag började använda tjänsten. Filernas storlek gör det svårt att behandla uppgifterna i dem. Jag önskar att uppgifterna per person skulle hittas lättare.

Kevas kommentar: Vid granskning av en enskild persons uppgifter lönar det sig att utnyttja sidan Inkomster på basis av vilka den lönebaserade avgiften fakturerats - omfattande sökning och sökalternativen. Om du inte behöver uppgift om inkomsterna på betalningsdagsnivå, använd då hellre sökvillkoret Sök totala inkomster utifrån vilka den lönebaserade avgiften fakturerats på årsnivå. Sökningen ger en lista över det valda årets totala inkomster utifrån vilka den lönebaserade avgiften fakturerats per person, underorganisation och registreringsgrund.

Respons: Bytet av företag krånglar lite, ibland kastas man ut. Eller så är det svårt att hitta var man kan byta företag.

Kevas kommentar: Tack för responsen! Suomi.fi-identifieringen, alltså stark autentisering som införts i alla myndighetsärenden har lett till ytterligare steg i inloggningen, vilket märks i synnerhet vid byte av arbetsgivare. Uppe till höger i avsnittet Pensionsavgifter finns länken Byt arbetsgivare, via vilken du kommer till sidan för Suomi.fi-identifikation och val av företag. Efter det öppnas direkt en vy på förstasidan i webbtjänsten för arbetsgivare eller på sidan Val av representation beroende på om samma FO-nummer har flera försäkringar.

Respons: Tydlig och lätt att använda/Jag hittar lätt det jag söker.

Kevas kommentar: Tack för responsen! Vi följer kontinuerligt upp användningen och responsen och har som mål att utveckla tjänsten i en allt kundvänligare riktning.

Webbtjänsten för arbetsgivare

Respons: Det går inte att skicka filer i pdf-format i tjänsten trots att det är det vanligaste sättet att skicka filer.

Kevas kommentar: Tack för responsen. Möjligheten att skicka pdf-filer varierar i webbtjänstens avsnitt Meddelanden per ämne beroende på med hur omfattande Suomi.fi-fullmakter användaren har loggat in i webbtjänsten för arbetsgivare. I avsnittet Meddelanden ser användaren ämnet för meddelandena enligt Suomi.fi-fullmakterna. En del av ämnena syns för alla inloggade, även med sådana fullmakter som inte ger rätt att granska arbetstagarnas personbeteckningar. Om det meddelande som ska skickas gäller ett ämne som är tillgängligt med alla Suomi.fi-fullmakter, är det av dataskyddsskäl inte möjligt att skicka pdf-filer eller bilder i tjänsten. Syftet med detta är att förhindra personer från att av misstag skicka personbeteckningar i bifogade filer eller bilder.

Respons: Jag försökte logga in för första gången men lyckades inte.

Kevas kommentar: Vi beklagar att inloggningen inte lyckades. Om det fortfarande förekommer problem med inloggningen, ber vi dig kontakta kevapalvelu[snabel-a]keva.fi och beskriva närmare vad som hände i samband med inloggningen. Bifoga gärna en skärmdump av den sida till vilken du kom.

På sidan webbtjänsten för arbetsgivare finns anvisningar för den första inloggningen. Du ska registrera dig som användare i samband med den. Anvisning (pdf)

Respons: Allmänt taget är det enkelt och snabbt att använda tjänsten. Men det är svårt att skicka olika blanketter elektroniskt.

Kevas kommentar: Vi har samlat arbetsgivarnas blanketter (inklusive blanketten Arbetsgivaren beskrivning) på vår webbplats på sidan ”När arbetstagaren söker pension eller yrkesinriktad rehabilitering”.

Skicka gärna blanketten Arbetsgivarens beskrivning via den nya tjänsten för skyddade blanketter. Tjänsten har nyligen införts och under hösten kompletteras den också med andra blanketter som arbetsgivarna behöver. Anvisningar (pdf) för tjänsten för skyddade blanketter finns också på vår webbplats.

Respons: Om arbetstagaren själv fyller i till exempel en anmälan om övergång till delinvalidpension i tjänsten Dina pensionsuppgifter, så hur kan arbetsgivaren anmäla uppgifterna om arbetstagaren, alltså starttidpunkten och inkomsten för deltidsarbetet?

Kevas kommentar: Arbetstagaren kan själv anmäla uppgifterna i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Om det inte är möjligt kan arbetstagaren också tillsammans med arbetsgivaren fylla i den anmälningsblankett som bifogats förhandsbeslutet och posta den till Keva.