Kevas delårsrapport 1.1–31.3.2022: Osäkerheten på placeringsmarknaden återspeglas i Kevas resultat för början av året

I januari–mars var placeringsavkastningen -2,3 % för Keva som ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn. I slutet av mars uppgick placeringarnas marknadsvärde till 65,2 miljarder euro. Vid motsvarande tidpunkt i fjol var marknadsvärdet 60,9 miljarder euro.

Verkställande direktör Jaakko Kiander anser att resultatet är bra.

- Tills vidare har marknadsreaktionerna till följd av kriget i Ukraina varit måttliga men vi har svåra tider framför oss. Den stigande inflationen sänker placeringsintäkterna åtminstone i år. Mycket är beroende av hur energiläget utvecklas i Europa och hur centralbankerna reagerar, konstaterar Kiander.

Marknadsvärdet av avkastningen på Kevas placeringar var -2,3 procent i januari–mars. Avkastningen på kapitalplaceringar var 3,5 % och på hedgefonder 2,0 % medan avkastningen på fastighetsplaceringar (inklusive fastighetsfonder) var 0,8 %. Avkastningen på ränteplaceringar var -3,3 % och -4,9 % på noterade aktier.

Andelen noterade aktier och aktiefonder av Kevas samtliga placeringstillgångar var 37,8 % och andelen ränteplaceringar (inklusive inverkan av derivat) var 32,1 %. Bland de övriga tillgångsslagen var andelen kapitalplaceringar 17,3 %, hedgefonder 6,8 % och fastighetsplaceringar 6,2 %.

Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar har varit mycket bra. Den kumulativa kapitalvägda realavkastningen från fonderingens början (1988) fram till rapporteringstidpunkten var 4,2 % per år. Den genomsnittliga reala avkastningen utan kapitalvägning var 5,3 % under motsvarande period. Realavkastningen utan kapitalvägning för de fem senaste åren har varit 4,3 % och realavkastningen för tio år 5,6 %.

Enligt placeringsdirektör Ari Huotari har reaktionerna på aktiemarknaden slutligen varit överraskande lugna under hela början av året med tanke på att ett betydande krig har inletts i Europa.

- I synnerhet eftersom marknaden redan före kriget oroade sig för snabbt accelererande inflation och stigande räntor. Den realiserade ränteuppgången har redan belastat befintliga ränteportföljer, konstaterar Huotari.

De direkta konsekvenserna av placeringar i Ryssland som hänför sig till kriget i Ukraina har enligt Huotari varit obetydliga ur Kevas synvinkel.

Siffrorna i detta meddelande är oreviderade.