Det lönar sig att granska arbetsförmåga ur olika aktörers synvinkel

Arbetsförmåga Tjänster
Arbetsförmåga Tjänster

Vårt inlärningsspel är avsett för HR-aktörer, chefer och företagshälsovårdsenheter och det hjälper att förstå processerna för stödet för arbetsförmågan, olika aktörers roller och samarbetet vid stödet för fortsättning i arbetet för partiellt arbetsföra.

Inlärningsspelet Vägar till arbetsförmåga är tillgängligt för alla Kevas arbetsgivarkunder och det lönar sig att utnyttja det till exempel som en del av den egna organisationens utbildningar eller utvecklingsdagar på hösten.

Beställ spelkoder i webbtjänsten för arbetsgivare

Du får tillgång till inlärningsspelet genom att beställa spelkoder på förstasidan i webbtjänsten för arbetsgivare.

Webbtjänsten för arbetsgivare kräver fullmakter. Koder till inlärningsspelet kan beställas med alla Suomi.fi-fullmakter. De som för första gången loggar in på webbtjänsten för arbetsgivare ombes registrera sig. Anvisningar för inloggning finns på vår webbplats.

Inlärningsmiljöns material stöder de färdigheter man erhållit i spelet

Vid sidan av spelet och som stöd för innehållet i det rekommenderar vi att du tar del av helheterna Työkyvyn tuen perusteet och Strateginen työkykyjohtaminen i Kevas Inlärningsmiljö. Ytterligare information om införandet av tjänsten Inlärningsmiljö och innehållet i den finns på vår webbplats.