Usein kysyttyä koronavirustilanteen vaikutuksesta eläkeasioihin

Eläkkeet Korona
Eläkkeet Korona

Saat tältä sivulta vastauksia meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin siitä, miten koronavirustilanne vaikuttaa eläkeasioihin ja ammatilliseen kuntoutukseen.

Kuinka Keva palvelee eläkeasioissa koronavirustilanteen aikana?

Palvelemme normaalisti. Suosittelemme, että hoidat eläkeasiasi sähköisesti Omat eläketietosi -palvelun kautta.
Lue myös uutinen: Koronavirustilanne – kuinka palvelemme eläkeasioissa 

Maksetaanko kaikki eläkkeet normaalisti koronavirusepidemiasta huolimatta?

Koronavirusepidemia ei vaikuta eläketurvaan tai eläkkeiden maksamiseen millään tavalla. Eläkkeiden käsittely ja eläkkeiden maksaminen hoidetaan luotettavasti ja samalla aikataululla kuin ennenkin. Saat siis eläkkeesi säännöllisesti tilille jatkossakin aivan kuten ennenkin.
Lue uutinen: Eläkkeet maksetaan normaalisti koronaepidemiasta huolimatta 

 

Valmiuslain mukainen työvelvollisuus ja eläkkeet

 

Olen työkyvyttömyyseläkkellä / osatyökyvyttömyyseläkkeellä / osa-aikaeläkkeellä ja minua on pyydetty koronaviruksen vuoksi valmiuslain perusteella työhön, saavatko ansiorajani ylittyä?

Lue uutinen: Valmiuslain perusteella työhön määrättyjen eläkkeensaajien ansiorajat

Olen vanhuuseläkkeellä, jos joudun terveydenhuollon työvelvoitteen vuoksi töihin, miten tämä vaikuttaa vanhuuseläkkeeseeni? 

Vanhuuseläkkeen aikana voit työskennellä ilman tulorajoituksia. Työskentely vanhuuseläkkeen aikana ei siis vaikuta eläkkeesi määrään mitenkään. Sinulle kertyy uutta eläkettä työskentelystäsi.

Mitä tarkoittaa työntekijän työvelvollisuus terveydenhuollossa?

Lue aiheesta TEM:n koronatietosivulta: Korona ja terveydenhuollon työvelvoite.

 

Lomautus tai työttömyys sekä eläkkeet

 

Olen osatyökyvyttömyyseläkkeellä/osakuntoutustuella, miten eläkkeeni käy, jos työsuhteeni päättyy tai minut lomautetaan?

Osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki ei edellytä sinulta työssäkäyntiä. Saat siis eläkkeesi aivan normaalisti, vaikka työsuhteesi päättyisi tai sinut lomautettaisiin. Sinulla saattaa tässä tapauksessa olla oikeus myös soviteltuun ansiopäivärahaan, tästä saat lisää tietoa työttömyyskassastasi. Jos palaat myöhemmin töihin, sinulle ilmoitetut henkilökohtaiset ansaintarajat tulevat uudestaan voimaan.

Miten lomautus vaikuttaa eläkkeen kertymiseen? Pienentääkö lomauttaminen lopullista vanhuuseläkettä?

Työeläkettä kertyy työansioiden lisäksi tietyiltä palkattomilta ajoilta. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on eläkettä kerryttävää palkatonta aikaa. Kelan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki ei sen sijaan kartuta eläkettä.

Eläkettä laskettaessa ansiosidonnaisen päivärahan perusteena olevista ansioista otetaan huomioon 75 %. Tämä kerryttää sinulle eläkettä 1,5 % vuosikarttumalla. Eläkettä kertyy vain ikäluokan alimpaan yleiseen vanhuuseläkeikään saakka.

Esimerkiksi jos ansaitsit työssä ollessasi 2 000 euroa/kk bruttona, siitä otetaan huomioon 75 % eli noin 1 500 euroa/kk. Tämä kerryttää sinulle eläkettä 1,5 % vuosikarttumalla eli eläkettä kertyisi enintään noin 1,80 euroa kuukaudessa (riippuen kuinka monelta päivältä etuutta on maksettu).

Karkeasti voi siis laskea, että eläkettä kertyy lomautuskuukausilta em. tilanteessa kutakuinkin neljäsosan vähemmän kuin jos olisit ansiotyössä.

Voinko saada osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, jos minut lomautetaan tai jään työttömäksi?

Jos olet täyttänyt 61 vuotta, voit hakea osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, vaikka olisit lomautettuna tai työttömänä.

Lue uutinen: Osittainen vanhuuseläke on mahdollinen myös lomautetulle tai työttömälle

 

Ammatillinen kuntoutus ja koronatilanne

 

Olen ammatillisessa kuntoutuksessa, miten koronavirustilanne vaikuttaa kuntoutusetuuksiin ja käytäntöihin?

Lue uutinen: Koronavirustilanteen vaikutukset ammatilliseen kuntoutukseen

Lue uutinen: Ohjeita kesäajan opiskelusta ja palkkatyöstä Kevan tuella opiskeleville