Delinvalidpension – på lätt svenska

Selko-merkki_ruotsi_mv_png-200x161.gif

Du kan få delinvalidpension om du har en långvarig sjukdom eller en skada som gör att du inte kan arbeta heltid.

Under tiden med delinvalidpension kan du arbeta deltid. Du kan till exempel jobba två dagar i veckan eller ett par timmar varje dag. Kom överens om arbetet med din arbetsgivare.

Du kan få delinvalidpension även om du inte arbetar alls.

Partiellt rehabiliteringsstöd är delinvalidpension för viss tid

Ibland kan man få delinvalidpension för en viss tid, till exempel ett år. Då heter pensionen partiellt rehabiliteringsstöd.

Du kan få partiellt rehabiliteringsstöd om vi på Keva bedömer att du kan få din arbetsförmåga tillbaka med hjälp av behandling eller rehabilitering. Målet är att du kan återvända till heltidsarbete efter det partiella rehabiliteringsstödet.

Vem kan få delinvalidpension från Keva?

Du kan ansöka om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd om du har en sjukdom eller skada som gör att du inte kan arbeta heltid.

Du kan ansöka om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd hos Keva om du har arbetat i en kommun, ett välfärdsområde, hos staten, kyrkan eller Finlands Bank.

Ibland får man inte delinvalidpension även om man ansöker om det.

Följande saker inverkar på om du kan få delinvalidpension:

 • hurdan sjukdom eller skada du har
 • vilket arbete du har haft
 • hur sjukdomen eller skadan påverkar ditt arbete
 • om du kan få arbetsförmågan tillbaka med hjälp av behandling eller rehabilitering.

På Keva bedömer vi din sjukdom, skada och arbetsförmåga utifrån ett läkarutlåtande. Därför behöver vi ett läkarutlåtande B om ditt hälsotillstånd.

Delinvalidpensionens och det partiella rehabiliteringsstödets belopp

Delinvalidpensionens belopp, alltså hur stor summa pengar du får, påverkas av hur stor lön du har haft och hur länge du har arbetat.

Beloppet för partiellt rehabiliteringsstöd och delinvalidpension är lika stort.

Om Keva beviljar dig delinvalidpension ser du i beslutet hur mycket pension du får.

Om du på förhand vill kolla hur mycket delinvalidpension du kommer att få kan du göra det i Kevas nättjänst Min pension. Välj Pensionskalkylatorer. Välj sedan Beräkning av invalidpension och rehabiliteringspenning.

Du måste betala skatt på delinvalidpensionen. Du ska skaffa ett skattekort för pensionen från Skatteförvaltningen.

Logga in i tjänsten Min pension (Tjänsten är inte på lätt svenska.)
Logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.

Så här ansöker du om delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd

1. Före ansökan om delinvalidpension behöver du ett läkarutlåtande B om ditt hälsotillstånd

Be din företagsläkare eller någon annan läkare skriva ett B-utlåtande. I B-utlåtandet finns uppgifter om din sjukdom, funktionsförmåga och arbetsförmåga. Keva måste få ett B-utlåtande för att kunna behandla din ansökan.

Du kan också lägga till andra utredningar eller intyg om din hälsa till ansökan. Det kan till exempel vara en patientjournal som en läkare har skrivit. I den har läkaren antecknat uppgifter om att du har sökt eller fått vård. Det kan också till exempel vara fråga om en journal som en läkare har skrivit om en rehabiliteringsperiod. Du kan också lämna in ett läkarutlåtande om en undersökning som du har varit på eller en olycka som du har råkat ut för.

2. Gör ansökan hos Keva

Ansök om delinvalidpension senast tre månader före det datum då du vill att pensionen ska börja.

Gör ansökan om delinvalidpension i Kevas tjänst Min pension. Tillsammans med ansökan ska du skicka in ett B-utlåtande som har skrivits av en läkare.

Logga in i tjänsten Min pension (Tjänsten är inte på lätt svenska.)
Logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.

Om du inte har möjlighet att använda tjänsten Min pension kan du också ansöka om delinvalidpension med en pappersblankett. Du kan ringa Kevas kundrådgivning för att få en pappersblankett. Telefonnumret är 020 614 2868. Skicka ansökan och bilagorna till adressen Keva, 00087 KEVA.

3. Be din arbetsgivare fylla i en blankett

Be din arbetsgivare fylla i blanketten ”Arbetsgivarens utlåtande om hur personen klarar av arbetet”.

Blanketten och anvisningar för hur man fyller i blanketten finns på Kevas webbplats: Då din arbetstagare går i pension eller börjar rehabilitering. (Sidan är inte på lätt svenska.)

4. Du får först ett förhandsbeslut från Keva

Keva skickar ett beslut till dig efter att Keva har behandlat din ansökan. I beslutet står det om Keva beviljar dig delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd.

Ett positivt förhandsbeslut om delinvalidpension från Keva är i kraft 10 månader. Det betyder att du inom 10 månader ska meddela Keva om du vill övergå till delinvalidpension. I punkt 5 står det mera om hur du ska göra.

Du kan inte få delinvalidpension om Keva bedömer att du ännu har tillräckligt mycket arbetsförmåga kvar. Om du arbetar och får ett negativt beslut från Keva, ta då kontakt med din chef eller företagsläkare. Fundera tillsammans om det är möjligt att göra ditt arbete lättare på något sätt.

Om du inte är nöjd med ett beslut som du har fått från Keva kan du söka ändring, alltså överklaga beslutet. När du får beslutet får du också en bilaga där det står hur du ska göra om du vill överklaga beslutet.

5. Gör så här om du får ett positivt förhandsbeslut om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd

Ett positivt förhandsbeslut om delinvalidpension som du får från Keva är i kraft 10 månader. Under den tiden ska du diskutera med din arbetsgivare om du kan börja arbeta deltid.

Gör så här om du fortsätter att arbeta under tiden med delinvalidpension

 1. Kom överens med din arbetsgivare om att du börjar arbeta deltid. Kom också överens om lönen.
 2. Meddela Keva att du övergår till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd. Du kan göra anmälan på nätet eller med en pappersblankett.
  Så här gör du anmälan på nätet
  Logga in i Kevas tjänst Min pension med bankkoder eller mobilcertifikat. Tjänsten är inte på lätt svenska.
  Gå till punkten Ansökningsärenden och välj Gör ansökan. Välj sedan Anmälan om övergång till delinvalidpension.
  Så här gör du anmälan med en pappersblankett
  Du kan meddela att du övergår till delinvalidpension också med en pappersblankett. Du har fått en pappersblankett som bilaga när du har fått beslutet. Du kan också ringa Kevas kundrådgivning för att få en pappersblankett. Telefonnumret är 020 614 2868. Posta blanketten till adressen Keva, 00087 KEVA.
 3. Du får ett beslut från Keva om att din delinvalidpension börjar betalas ut. Du ser i beslutet hur mycket pension du får. I beslutet finns också din personliga inkomstgräns. Inkomstgränsen visar hur stor lön du får ha under tiden med delinvalidpension.
 4. Skicka ett skattekort för pension till Keva. Beställ skattekortet från Skatteförvaltningen på adressen www.skatt.fi/minskatt (sidan är inte på lätt svenska).
 5. Arbetsgivaren behöver ett skilt skattekort för lönen. Beställ också det skattekortet från Skatteförvaltningen.

Gör så här om du inte fortsätter att arbeta under tiden med delinvalidpension

 1. Meddela Keva att du kommer att övergå till delinvalidpension. Du kan göra anmälan på nätet eller med en pappersblankett.
  Så här gör du anmälan på nätet
  Logga in i Kevas tjänst Min pension med bankkoder eller mobilcertifikat. (Tjänsten är inte på lätt svenska.) Gå till punkten Ansökningsärenden och välj Gör ansökan. Välj sedan Anmälan om övergång till delinvalidpension.
  Så här gör du anmälan med en pappersblankett
  Du kan meddela att du övergår till delinvalidpension också med en pappersblankett. Du har fått en pappersblankett som bilaga när du har fått beslutet. Du kan också ringa Kevas kundrådgivning för att få en pappersblankett. Telefonnumret är 020 614 2868. Posta blanketten till adressen Keva, 00087 KEVA.
 2. Du får ett beslut från Keva om att din delinvalidpension börjar betalas ut. Du ser i beslutet hur mycket pension du får.
 3. Skicka ett skattekort för pension till Keva. Beställ skattekortet från Skatteförvaltningen på adressen www.skatt.fi/minskatt (sidan är inte på lätt svenska).
 4. Om du är medlem i en arbetslöshetskassa kan du eventuellt få jämkad, alltså anpassad inkomstrelaterad dagpenning. Kontakta arbetslöshetskassan och kolla om du har rätt till jämkad inkomstrelaterad dagpenning.

Hur stor får lönen vara under tiden med delinvalidpension?

I Kevas förhandsbeslut står det hur stor din lön eller hur stora dina inkomster får vara under en månad. Det kallas inkomstgräns.

Det har ingen betydelse var du arbetar. Du kan arbeta antingen hos din tidigare arbetsgivare eller en ny arbetsgivare. Du kan också arbeta som företagare eller lantbruksföretagare.

Inkomstgränsen gäller alla följande inkomster:

 • löner plus tillägg som arbetsgivaren betalar
 • semesterpenningar och ersättningar som arbetsgivaren betalar
 • företagarinkomster
 • arvoden för familje- och närståendevård.

Om du redan får invalidpension eller rehabiliteringsstöd, ser du din inkomstgräns i Kevas tjänst Min pension.

Om din lön är större än inkomstgränsen

Kolla i texten ovan vilka inkomster din inkomstgräns gäller.

Om dina inkomster är större än inkomstgränsen i minst tre månader slutar Keva betala ut din pension. Pension betalas alltså inte ut till dig. Detta kallas att pensionen lämnas vilande.

Om du redan på förhand vet att dina inkomster blir större än inkomstgränsen i mer än två månader i rad, meddela det genast till Keva. Keva slutar betala ut din pension från och med början av den månad då dina inkomster är större än inkomstgränsen.

När dina inkomster igen minskar och inte längre överskrider inkomstgränsen, meddela det till Keva. Efter det börjar Keva betala ut pension till dig igen.

Om du arbetar och dina inkomster är större än inkomstgränsen över två år slutar Keva helt och hållet att betala ut pension till dig.

Ålderspension efter delinvalidpension

När du når din egen pensionsålder ändras din delinvalidpension automatiskt till ålderspension. Du behöver inte ansöka om ålderspension skilt.

Ålderspensionen är större än delinvalidpensionen.

Du kan kolla din pensionsålder i Kevas tjänst Min pension.
Logga in i tjänsten Min pension (Tjänsten är inte på lätt svenska.)
Logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.

Om du har arbetat under tiden med delinvalidpension ska du ansöka om pensionen för det arbetet skilt

Om du har arbetat samtidigt som du har lyft delinvalidpension har du tjänat in ny pension. Den här nya pensionen ska du ansöka om skilt hos Keva. Du kan ansöka om pension när du har uppnått din pensionsålder och du har slutat arbeta. Ansök om pensionen med ansökan om ålderspension.

Mer information

Om du behöver mer information kan du ringa Kevas kundtjänst.

Kontaktuppgifter till Kevas kundtjänst (Sidan är inte på lätt svenska.)

I Kevas nättjänst Min pension kan du sköta alla dina pensionsärenden

Tjänsten Min pension (Tjänsten är inte på lätt svenska)
Logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.