Tjänsten Min pension har förnyats

Pensioner Tjänster
Pensioner Tjänster

Tjänsten Min pension har förnyats. I den förnyade tjänsten ser pensionstagarna betalningsuppgifterna om sin pension, och de som söker pension eller rehabilitering kan följa med hur ansökan fortskrider. Också tjänstens layout och användargränssnitt har förnyats.

Efter förnyelsen är det ännu lättare än tidigare att sköta pensionsärendena. Layouten och användargränssnittet för tjänsten Min pension har förnyats helt. Också tillgänglighetskraven har beaktats, och tjänsten kan nu användas bland annat med hjälpmedel för synskadade. I samband med förnyelsen förkortades dessutom det svenskspråkiga namnet på tjänsten till Min pension.

- Syftet med förnyelsen är att våra kunder ska kunna sköta ärenden och hitta information direkt i tjänsten Min pension utan att de behöver till exempel ringa oss. Speciellt pensionstagarnas tjänster har förbättrats. I och med den nya layouten och det nya användargränssnittet är det lättare att navigera i tjänsten än förr, säger kundtjänstdirektör Taina Uronen.

Pensionstagarna ser nu betalningsuppgifterna

En av de största förändringarna i tjänsten är att pensionstagarna nu ser betalningsuppgifterna om sin pension.

Följande betalningsuppgifter syns i tjänsten:

  • pensionens bruttobelopp
  • pensionens nettobelopp
  • skatteprocent
  • kontonummer.

De som söker pension och rehabilitering kan följa med hur ansökan fortskrider

En annan betydande förändring är att de som söker pension eller yrkesinriktad rehabilitering kan direkt i tjänsten följa med hur deras ansökan fortskrider. Framöver behöver man alltså inte längre ringa eller skicka meddelande till Keva för att få dessa uppgifter.

Rehabiliteringsklienterna ser också sina egna kontaktpersoner samt allmän information om rehabilitering.

De bekanta tjänsterna fungerar fortfarande

I den förnyade tjänsten kan man även i fortsättningen

  • kolla sitt pensionsutdrag
  • beräkna sitt pensionsbelopp med kalkylatorerna på grundval av de egna uppgifterna
  • söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering
  • ställa frågor till våra experter via en säker förbindelse.

Fler förändringar på kommande

Ansökan om pension och blanketterna fungerar ännu ett tag med den gamla layouten: de kommer att förnyas nästa år.

- Förnyelserna tar inte slut här utan tjänsten kommer senare att kompletteras bland annat med en möjlighet att sköta besvärsprocessen elektroniskt. I fortsättningen kommer vi även att förbättra rehabiliteringsklienternas tjänster ytterligare, berättar Tiina Ijäs som ansvarar för utvecklingen av tjänsten.

Börja använda e-tjänster

För att du också framöver ska kunna sköta ärenden med Keva elektroniskt så snabbt och flexibelt som möjligt, uppge i tjänsten ditt telefonnummer och din e-postadress och beställ aviseringar antingen till telefonen eller e-posten. Då får du en avisering om att du till exempel har fått ett nytt beslut, meddelande eller dokument till tjänsten.

Du kan gärna börja sköta alla dina ärenden elektroniskt. Då får du brev och beslut uteslutande i elektronisk form i stället för papperspost. E-tjänsterna är ett miljövänligt, aktuellt och säkert sätt att sköta pensionsärenden.

Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter och beställa e-tjänster i punkten Mina uppgifter i tjänsten Min pension.

Omkring en miljon besök i tjänsten Min pension varje år

Tjänsten Min pension besöks årligen omkring en miljon gånger.

Redan innan förnyelsen har tjänsten fått goda betyg av kunderna i fråga om tydlighet och funktion.