Stöd för ungdomarnas yrkeskarriärer – information och verktyg

Arbetsförmåga Tjänster
Arbetsförmåga Tjänster

Vad göra för att minska ungdomarnas ökade psykiska hälsoutmaningar? Hur ska man få ungdomarna att engagera sig och trivas på jobbet och hur kunde ungdomarnas arbetseffektivitet stödjas?

Svaret på frågorna är en lyckad karriärledning. I vår avgiftsfria tjänst Inlärningsmiljö som är tillgänglig för alla arbetsgivare i den offentliga sektorn finns nu information och verktyg för ledning av yrkeskarriärer i synnerhet för ungdomar och arbetstagare som är i början av sin karriär. Syftet med informationen är att hjälpa cheferna att stödja arbetseffektiviteten, engagemanget och arbetsförmågan hos unga arbetstagare.

Det mångsidiga materialet grundar sig bland annat på Kevas forskningsrön och intervjuer med unga arbetstagare.

Vår undersökning gällde bland annat ungdomarnas åsikter och önskemål kring introduktion, lämnande av respons, stöd för lärande, beaktande av arbetets meningsfullhet, stöd för inverkan på arbetet och för arbetsgemenskapens atmosfär och svarande mot individuella behov. Modulen Nuorten työurajohtaminen är en del av inlärningshelheten om karriärledning i tjänsten Inlärningsmiljö.

I modulen behandlas karriärledning i synnerhet med beaktande av unga arbetstagares behov. Tipsen och anvisningarna grundar sig på undersökningen och intervjuer med ungdomar. Före den här modulen lönar det sig att gå igenom de föregående modulerna ”Työurajohtaminen” och ”Konkreettisia työkaluja työurajohtamiseen”.