Ny riktning för yrkeskarriären med hjälp av arbetsboken Kompassen

Arbetsliv Keva
Arbetsliv Keva

Kompetensutveckling och att lära sig nya saker genom hela yrkeskarriären stärker arbetsförmågan och skapar arbetshälsa. Det lönar sig att regelbundet stanna upp och begrunda sina egna styrkor, vad man är intresserad av och sina behov av kunskap.

Kevas experter har planerat och utarbetat en finskspråkig arbetsbok som kallas Kompassien, som är till hjälp när man vill identifiera sina styrkor och sin kompetens under yrkeskarriären. Arbetsboken ska publiceras och den blir tillgänglig för alla så att alla ska kunna utnyttja den.

”Jag kan!”

HR-expert Laura Sundqvist och arbetslivsexpert Kaisa Hakkarainen som har deltagit i planeringen och utarbetandet av arbetsboken Kompassi anser att det är synnerligen viktigt för planeringen av yrkeskarriären att lägga märke till de egna styrkorna och den egna kompetensen och synliggöra dem. – Vår arbetsbok Kompassi hjälper att fundera på de egna styrkorna och göra dem synliga och fundera på vad man är intresserad av samt vilka mål man har i arbetslivet – mot vilket mål det lönar sig att styra yrkeskarriären.

Arbetsboken har använts av Kevas personal och fått ett utomordentligt gott mottagande. Med hjälp av arbetsboken har många upptäckt sitt eget kunnande i en vidare omfattning. – Den bästa responsen har användarnas kommentarer ”Hej, jag kan ju fast vad som helst” varit, och den glädje dessa insikter skapat.

Keva deltar i Upptäck Ditt Kunnande-veckorna

Keva är med i Sitras Upptäck Ditt Kunnande-veckorna 30.8–10.9.2021 tillsammans med hundratals andra organisationer, företag och samfund. Kampanjens mål är att på många olika sätt hjälpa människor att lägga märke till sin kompetens och göra den synlig. Kevas arbetsbok Kompassen publiceras på kampanjens webbplats som en del av en verktygsback avsedd för alla som är intresserade av kompetensutveckling.

Ta i bruk arbetsboken Kompassen

Ta i bruk arbetsboken Kompassen

Vill du utveckla din kompetens, komma underfund med dina styrkor och gå framåt i rätt riktning i din yrkeskarriär? Vår arbetsbok Kompassen hjälper dig.