Sök ålderspension senast en månad före pensioneringen

Pensioner
Pensioner

Sök pension 1–6 månader innan pensionen ska börja efter att du har beslutat att gå i ålderspension. Kolla ditt pensionsutdrag innan du gör ansökan. Kom också ihåg att i god tid säga upp dig från arbetet. Du gör ansökan enklast i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Det lönar sig att söka ålderspension senast en månad innan pensionen ska börja. Du har emellertid möjlighet att göra ansökan redan sex månader tidigare om det passar bättre din livssituation.

- Om du söker ålderspension redan ett halvt år tidigare kan du komplettera och ändra ansökan senare. Alla ändringar måste dock göras senast 40 dagar före den startdag för pensionen som du antecknat i ansökan, säger pensionsdirektör Eija Korhonen.

Din ansökan kan handläggas snabbt om alla frågor kring pensionen har retts ut på förhand före pensionsansökan. Här får du ett par tips på hur du själv kan påverka handläggningstiden.

Kolla dina anställningar i pensionsutdraget på förhand

Kontrollera din arbetshistoria i pensionsutdraget: ditt pensionsbelopp beräknas nämligen utifrån uppgifterna i det. Du kan kontrollera ditt pensionsutdrag enklast i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Anmäl eventuella brister eller fel direkt till Keva. Det kan du göra redan i det skede då du för första gången överväger att gå i pension.

Om du upptäcker att det i pensionsutdraget finns uppgifter som behöver korrigeras och de gäller tiden före 2019, meddela det i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

- Vi behöver tillförlitlig utredning av arbetet med hjälp av vilken vi kan pröva din rätt till pension. Skicka därför ett foto eller en skannad pdf-fil av ett arbetsintyg, lönebesked, matrikelutdrag eller någon motsvarande utredning till oss via punkten Mina meddelanden i tjänsten Dina pensionsuppgifter, säger Eija Korhonen.

Om felet gäller uppgifter för år 2019 eller senare kontakta din arbetsgivare. Arbetsgivaren korrigerar uppgifterna i inkomstregistret, och därifrån uppdateras de med ett dröjsmål till Kevas pensionsutdrag.

Tala om pensioneringen på arbetsplatsen

Före pensionsansökan är det viktigt att du kommer överens om frågorna kring pensioneringen med din chef. Säg gärna upp dig minst tre månader innan pensionen ska börja. Din anställning måste ha upphört innan pensionen kan börja.

- När man kommer överens om saker på arbetsplatsen i tid går det betydligt snabbare att handlägga pensionsansökan. Arbetsgivaren anmäler anställningens slutdag till inkomstregistret på förhand och därifrån kommer uppgiften till Keva, säger Korhonen.

Gör ansökan elektroniskt i tjänsten Dina pensionsuppgifter

Fyll gärna i pensionsansökan elektroniskt i Kevas tjänst Dina pensionsuppgifter. Största delen av dina uppgifter är redan färdigt ifyllda i pensionsansökan – det enda du behöver göra är att kontrollera och komplettera dem. Tjänsten hjälper dig vidare steg för steg.

De ansökningar som lämnas via tjänsten Dina pensionsuppgifter kan börja behandlas snabbt och säkert. Det går inte tid åt till postgången eller till manuell handläggning av dokumenten på Keva.