Rekordmånga investerare kräver miljörapportering av företag – Keva ökar sitt deltagande

Ekonomi och investering Hållbarhet
Ekonomi och investering Hållbarhet

Keva är med i en internationell grupp av investerare som vill att allt fler bolag ska rapportera om sin miljöpåverkan. I år är antalet deltagare rekordstort.

Inom ramen för den internationella organisationen CDP:s projekt Non Disclosure strävar aktiva investerare efter att få företagen att utöka sin rapportering om miljöpåverkan, vilket är ett sätt att styra företagen mot planmässigt arbete till exempel för att stävja klimatförändringen. Samtidigt ökar investerarnas medvetenhet om företagens miljöpåverkan.

Innevarande år är såväl antalet investerare som antalet bolag som ska påverkas rekordhögt i CDP:s projekt: 105 internationella investerare påverkar totalt 1 051 bolag.

Keva deltar genom att påverka omkring en tiondel av dem och betonar särskilt rapporteringsbegäranden som gäller klimatförändringen och användning av vatten.

Påverkan har redan lett till resultat

Keva har utvidgat sitt påverkansarbete inom projektet systematiskt varje år.

-För första gången deltog vi i projektet 2018, då vårt påverkansarbete riktades speciellt till de med tanke på klimatförändringen största förorenarna i vilka vi hade innehav, berättar Kirsi Keskitalo, Kevas biträdande direktör för ansvarsfulla investeringar.

Följande år omfattade Kevas påverkansarbete också skogar och vattenreserver, även utanför bolagen i den egna portföljen. I år har påverkansarbetet utvidgats ytterligare.

- Vi preciserade våra urvalskriterier och valde globalt totalt 103 börsnoterade bolag som föremål för påverkansarbetet vars affärsverksamhet enligt vår uppfattning har stora konsekvenser för miljön och därigenom också eventuella risker som är behäftade med klimatet, vatten och skog, säger Kirsi Keskitalo. Antalet är tredubbelt jämfört med i fjol och det är fråga om bolag både i och utanför Kevas portfölj.

CDP:s projekt har enligt Keskitalo redan visat sig ha effekt eftersom de företag som var föremål för projektet i fjol har rapporterat om sin miljöpåverkan 2,5 gånger oftare än andra bolag.

Vad går projektet ut på?

CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) är en internationell icke-vinstsyftande organisation som främjar företagens öppenhet med tanke på klimatförändringen, avskogningen och användningen av vatten. En av åtgärderna är det årliga projektet Non Disclosure. Inom ramen för projektet ombes företagen att svara på en enkät som förutsätter att de mäter och utvärderar sin miljöpåverkan. Därefter är det lättare för bolagen att sätta upp mål för reducering av utsläppen och fullfölja dem planmässigt för att motverka klimatförändringen i sin egen verksamhet.

Rapporteringen främjar företagens egen insikt om riskerna och möjligheterna med affärsverksamheten och å andra sidan investerarnas insikter om företagen. Keva är CDP:s medlem sedan 2006 och utnyttjar organisationens data vid bedömningen av investeringsobjektens hållbarhet.

 

Ytterligare information:
Kirsi Keskitalo, biträdande chef, ansvarsfulla investeringar,
tfn 020 614 2082, kirsi.keskitalo@keva.fi